Korzystny wyrok Krajowej Izby Odwoławczej dla Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu

Korzystny wyrok Krajowej Izby Odwoławczej dla Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu

Krajowa Izba Odwoławcza wyrokiem z dnia 10 marca 2021 roku w sprawie o sygn. KIO 509/21 potwierdziła słuszność decyzji Zamawiającego polegającej na odrzuceniu oferty złożonej przez Wykonawcę (Skamex sp. z o.o. sp.j.), który nie przekazał w terminie próbek (wzorów) oferowanych produktów. Zamawiający sporządzając SIWZ przesądził jednoznacznie charakter prawny próbki poprzez uznanie, że stanowić będą treść oferty, a co za tym idzie nie podlegają uzupełnieniu w trybie art. 26 ust. 3 Ustawy PZP.

Izba w powyższym orzeczeniu stanęła na stanowisku, że kwestionowanie ww. postanowienia na etapie oceny oferty należy uznać za działanie spóźnione. Nadto, domaganie się przez wykonawcę określenia odmiennych zasad badania i oceny swojej oferty prowadzi do naruszenia podstawowych zasad wynikających z art. 7 ust. 1 Ustawy PZP.

Wyrok dotyczył postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym SPZOZ z siedzibą w Poznaniu na dostawę „środków ochrony indywidualnej personelu medycznego w warunkach pandemii COVID-19”. 

W postępowaniu odwoławczym Zamawiającego reprezentował radca prawny Wojciech Piórkowski. 

Klikając „Akceptuję cookies”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji w witrynie, analizy korzystania z witryny i pomocy w naszych działaniach marketingowych.

Skip to content