Kolejny sukces w NSA w sprawie tzw. „Ustawy dekomunizacyjnej”

Kolejny sukces w NSA w sprawie tzw. „Ustawy dekomunizacyjnej”

Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie prawomocnym wyrokiem z dnia 5 czerwca 2019 r. oddalił skargę kasacyjną Wojewody Wielkopolskiego od wyroku WSA w Poznaniu z dnia 20 grudnia 2018 r. uchylającego zarządzenie zastępcze Wojewody Wielkopolskiego wydane w ramach tzw. ustawy dekomunizacyjnej, na mocy którego Wojewoda zmienił nazwę os. Dąbrowszczaków w Swarzędzu i nadał jej nową nazwę – os. Szarych Szeregów. Kancelaria w osobie radcy prawnego Aleksandry Urbanowskiej-Bohun reprezentowała w sprawie Gminę Swarzędz.

To już drugi prawomocny wyrok w sprawie prowadzonej na gruncie tzw. ustawy dekomunizacyjnej, w której Kancelaria reprezentowała Gminę Swarzędz. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie nie przychylił się do stanowiska Wojewody Wielkopolskiego wyrażonego w jego skardze kasacyjnej. Tym samym podzielił w pełni argumentację WSA w Poznaniu, a także Gminy Swarzędz reprezentowanej przez Kancelarię, że Wojewoda nie miał kompetencji do zmiany nazwy osiedla, które nie jest ani jednostką pomocniczą gminy, ani ulicą czy placem. Ponadto stwierdził, że Wojewoda powinien był sprawdzić, jaką konkretnie formację upamiętnia nazwa osiedla, również ze względu na istniejące nazwy sąsiednich osiedli, tj. Kościuszkowców i Czwartaków, albowiem Wojewoda w swoim rozstrzygnięciu przyjął, iż nazwa ta upamiętnia formację „dąbrowszczaków” walczącą w wojnie domowej w Hiszpanii, podczas gdy faktycznie upamiętnia ona II Dywizję Piechoty im. J. H. Dąbrowskiego będącą częścią I Armii Wojska Polskiego utworzonej w ZSRR. Podobnie jak w poprzedniej sprawie Sąd przyjął również, że uznanie, iż Rada Gminy nie podejmując samodzielnie uchwały ws. zmiany nazwy pozbawiła się również prawa do zaskarżenia zarządzenia zastępczego do sądu administracyjnego, jest sprzeczne z konstytucyjną zasadą samodzielności i ochrony sądowej samorządu terytorialnego.

Klikając „Akceptuję cookies”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji w witrynie, analizy korzystania z witryny i pomocy w naszych działaniach marketingowych.

Skip to content