Obsługa prawna zamówienia publicznego dla Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości o wartości kontraktu ponad 15 mln złotych

Obsługa prawna zamówienia publicznego dla Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości o wartości kontraktu ponad 15 mln złotych

Kancelaria kompleksowo przygotowała i przeprowadziła postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „RENOWACJA I ADAPTACJA FORTU VII W POZNANIU DLA ZACHOWANIA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO – CZĘŚĆ I” w wyniku którego w dniu 3 czerwca 2019 roku Wielkopolskie Muzeum Niepodległości podpisało w obecności przedstawiciela Kancelarii tj. prawnika Arkadiusza Bociana z Departamentu Prawa Zamówień Publicznych umowę z Przedsiębiorstwem Budowlano-Handlowym „REMBUDEX” Spółka jawna Wojciech i Renata Kucińscy na wykonanie tego zadania.

Zamówienie jest współfinansowane z funduszy europejskich w ramach projektu „Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4 „Środowisko” Działanie 4.4. „Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego regionu”, Poddziałanie 4.4.1.” Inwestycja w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu”. Wartość podpisanej umowy to 15.037.892,27 złotych brutto.

Klikając „Akceptuję cookies”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji w witrynie, analizy korzystania z witryny i pomocy w naszych działaniach marketingowych.

Skip to content