Komentujemy orzecznictwo sądów administracyjnych dla Serwisu Informacji Prawnej „Legalis”

Komentujemy orzecznictwo sądów administracyjnych dla Serwisu Informacji Prawnej „Legalis”

W 2022 roku kontynuujemy współpracę z Wydawnictwem C.H. Beck – Serwisem Informacji Prawnej „Legalis”. W ramach tej współpracy prawnicy naszej Kancelarii komentują ważne dla praktyki orzeczenia sądów administracyjnych.

Teksty w module Serwisu: IUS.FOCUS-PRAWO ADMINISTRACYJNE są powierzone do redakcji wyłącznie naszej Kancelarii, co traktujemy jako wyraz uznania bogatego doświadczenia Kancelarii w obszarze prawa i postępowania administracyjnego. Możliwość komentowania bieżącego orzecznictwa sądów w ramach IUS.FOCUS z założenia skierowana jest do największych kancelarii prawniczych w skali kraju.

Część tak opracowanych tekstów będzie docierać do zainteresowanych odbiorców w ramach newsletterów wysyłanych przez Wydawnictwo. 

W tym miesiącu opublikowano opracowania:

1. „Tytuł prawny do pojazdu a solidarna odpowiedzialność za koszty jego usunięcia” – autorstwa radcy prawnego Jacka Krystka

2. „Sposób formułowania zarzutów procesowych w skardze do NSA” – autorstwa radcy prawnego Aleksandry Urbanowskiej-Bohun

Ponadto w Serwisie opublikowano następujące teksty:

1. „10 lat na eliminację decyzji wydanej z rażącym naruszeniem prawa” – adwokat Krzysztof Topolewski

2. „Strona postępowania administracyjnego może żądać od organu kopii akt” – adwokat Aneta Fornalik

3. „Zasada przekonywania przy odmowie uzgodnienia decyzji o warunkach zabudowy” – adwokat Aneta Fornalik

4. „Co decyduje o tym czy substancja lub przedmiot jest odpadem ?” – adwokat Krzysztof Topolewski

5. „Nabywca spadku może domagać się zwrotu nieruchomości w postępowaniu administracyjnym” – adwokat Aneta Fornalik

6. „Jak liczyć termin do zrzeczenia się odwołania ?” – adwokat Aneta Fornalik

7. „Obiektywny charakter odpowiedzialności administracyjnej nie oznacza odpowiedzialności absolutnej” – radca prawny Jacek Krystek

8. „Nadużycie prawa do informacji publicznej” – adwokat Krzysztof Topolewski

9. „Zakończenie postępowania administracyjnego a skarga na przewlekłość” – adwokat Aneta Fornalik

10. „Obowiązek informowania strony o możliwości wydania decyzji” – adwokat Krzysztof Topolewski

11. „Skuteczne wniesienie sprzeciwu od decyzji przed jej doręczeniem” – adwokat Aneta Fornalik

12. „Zajęcie pasa drogowego związane ze zgromadzeniem publicznym nie wymaga zezwolenia” – adwokat Aneta Fornalik

13. „Zawarcie ugody sądowej a korekta finansowa w zakresie udzielonego dofinansowania” – adwokat Krzysztof Topolewski

Klikając „Akceptuję cookies”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji w witrynie, analizy korzystania z witryny i pomocy w naszych działaniach marketingowych.

Skip to content