WSA w Warszawie uchylił decyzje GINB i Wojewody Wielkopolskiego w sprawie pozwolenia na budowę inwestycji w Stobnicy

WSA w Warszawie uchylił decyzje GINB i Wojewody Wielkopolskiego w sprawie pozwolenia na budowę inwestycji w Stobnicy

W związku z pojawieniem się w przestrzeni medialnej w dniu dzisiejszym, tj. 7 lutego 2022 r., informacji na temat orzeczenia WSA w Warszawie w sprawie dotyczącej pozwolenia na budowę zamku w Stobnicy, oświadczamy iż:

1)       W dniu 12 stycznia 2022 r. w sprawie pozwolenia na budowę Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na posiedzeniu niejawnym wydał wyrok, na mocy którego uchylił decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego stwierdzającą nieważność pozwolenia na budowę, a także uchylił decyzję Organu I instancji.

Wydany wyrok jest konsekwencją uwzględnia skargi skierowanej przez naszą Kancelarię w imieniu inwestora. 

Skutkiem orzeczenia jest możliwość kontynuowania robót budowlanych.

Motywy rozstrzygnięcia nie są znane stronom postepowania i oczekujemy na doręczenie orzeczenia z uzasadnieniem.

Sprawę w imieniu inwestora prowadzi adwokat Krzysztof Topolewski i adwokat Aneta Fornalik.

2)       W sprawie karnej  natomiast w dniu 29 grudnia 2020 r. został skierowany akt oskarżenia. Sprawa została przekazana do Sądu Najwyższego celem rozstrzygnięcia który sąd jest właściwy do jej rozpoznania. Obrońcy oskarżonych: adwokat Paweł Sowisło oraz adwokat Urszula Nowaczyk stoją na stanowisku, że zarzuty stawiane w akcie oskarżenia są oczywiście bezzasadne i nie znajdują oparcia w materiale dowodowym.

Klikając „Akceptuję cookies”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji w witrynie, analizy korzystania z witryny i pomocy w naszych działaniach marketingowych.

Skip to content