Adwokat Paulina Kozłowska prelegentką podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Prawo w Medycynie – Medycyna w Prawie 3.0”

Adwokat Paulina Kozłowska prelegentką podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Prawo w Medycynie – Medycyna w Prawie 3.0”

W dniach 12-13 czerwca 2024 roku odbyła się pierwsza część trzeciej edycji Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Prawo w Medycynie – Medycyna w Prawie 3,0”. Wydarzenie to skupia prawników, lekarzy, menagerów służby zdrowia oraz przedstawicieli firm farmaceutycznych, którzy omawiają aktualne problemy praktyczne w ochronie zdrowia. W dniu 12 czerwca 2024 roku w ramach Panelu Naukowego „Prawo medyczne w praktyce” prelekcję pt. „Odpowiedzialność cywilna za zakażenie pacjenta” wygłosiła adwokat Paulina Kozłowska.

W swoim wystąpieniu omówiła specyfikę spraw, których przedmiotem jest wystąpienie zakażeń u pacjentów. Zakażenia szpitalne mają swoją definicję legalną, zawartą w art. 2 pkt 33) ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. W przypadku wystąpienia zakażeń, które pacjenci wiążą z udzielaniem świadczeń zdrowotnych (jeżeli objawy pojawiają się podczas pobytu w szpitalu lub po zakończeniu leczenia), coraz częściej występują oni z roszczeniami na drogę sądową lub wszczynają postępowania o ustalenie zdarzenia medycznego (obecnie – o przyznanie świadczenia kompensacyjnego).

W tzw. procesach lekarskich przesłankami odpowiedzialności są: szkoda, zdarzenie ją powodujące, adekwatny związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy owym zdarzeniem a szkodą. Należy także pamiętać, że jedną z dodatkowych przesłanek odpowiedzialności jest wina personelu medycznego.

W orzecznictwie sądów powszechnych wypracowano stanowiska, że związek przyczynowo-skutkowy w takich sprawach nie musi być wykazany w sposób pewny – wystarczy ustalenie wysokiego stopnia prawdopodobieństwa graniczącego z pewnością, a niedbalstwo czy brak staranności można przyjąć w drodze domniemania faktycznego (w oparciu o dowód prima facie). Choć nie należy czynić założenia, że wystąpienie zakażenia u pacjenta w szpitalu w toku leczenia w każdym przypadku oznacza zaniedbanie w zakresie bezpieczeństwa sanitarnego, to w praktyce niekiedy trudno jest – wobec przytoczonych powyżej tez z orzecznictwa – obronić stanowiska podmiotów leczniczych o prawidłowości postępowania i braku winy personelu medycznego w wystąpieniu zakażenia. W toku procesów pojawiają się trudności dowodowe, a powołani biegli nie zawsze dostarczają sądom wiadomości specjalnych wystarczających do dokonania jednoznacznej oceny.

Wystąpienie miało na celu wskazanie najistotniejszych, zdaniem prelegentki, problemów praktycznych napotykanych w procesach o błędy medyczne. Autorka opierała się na analizie wniosków wypływających z kilkunastu procesów dotyczących kwestii zakażeń, w których występuje w charakterze pełnomocnika podmiotów leczniczych. Procesy te cechuje pewna odmienność od pozostałych spraw, których przedmiotem jest ocena prawidłowości udzielania świadczeń zdrowotnych.

Klikając „Akceptuję cookies”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji w witrynie, analizy korzystania z witryny i pomocy w naszych działaniach marketingowych.

Skip to content