Konsument – leasingobiorca ma prawo żądać od leasingodawcy odstąpienia od umowy sprzedaży przedmiotu leasingu

Konsument – leasingobiorca ma prawo żądać od leasingodawcy odstąpienia od umowy sprzedaży przedmiotu leasingu

W zainicjowanym w 2019 r. w imieniu Klienta – Konsumenta – sporze, prowadzonym przeciwko leasingodawcy, Sąd Cywilny w Poznaniu podzielił stanowisko prezentowane przez Kancelarię, w pełni uwzględniając zgłoszone roszczenia, związane z rozwiązaniem umowy leasingu.

Sprawa dotyczy nabycia przez Klienta pojazdu z Grupy BMW, w ramach leasingu konsumenckiego. Okazał się on wadliwy. Konsument kilkukrotnie zwracał się do leasingodawcy z wnioskiem o odstąpienie od umowy sprzedaży, z uwagi na wady dostarczonej rzeczy, jednak bezskutecznie. Przyczyną mogło być to, że leasingodawca był podmiotem powiązanym z marką producenta samochodu. Z tego względu Klient wypowiedział łączącą go z leasingodawcą umowę leasingu, jednocześnie domagając się naprawienia poniesionej szkody.

Sąd Cywilny w Poznaniu podzielił stanowisko prezentowane przez Klienta, wydając wyrok w pełni uwzględniający zgłoszone żądania. Wskazał on, że w sytuacji braku reakcji leasingodawcy na uzasadnione żądanie Konsumenta w przedmiocie odstąpienia od umowy sprzedaży, leasingobiorca był uprawniony do rozwiązania umowy leasingu oraz domagania się naprawienia szkody oraz zwrotu kosztów poniesionych w związku z użytkowaniem niesprawnego auta.    

Sprawę w Kancelarii prowadzi radca prawny Przemysław Przerywacz.

Klikając „Akceptuję cookies”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji w witrynie, analizy korzystania z witryny i pomocy w naszych działaniach marketingowych.

Skip to content