Korzystny wyrok Krajowej Izby Odwoławczej (KIO 3038/20)

Korzystny wyrok Krajowej Izby Odwoławczej (KIO 3038/20)

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie robót dla projektu „Budowa zintegrowanych węzłów multimodalnych wraz z budową i przebudową przystanków kolejowych na terenie województwa łódzkiego” Krajowa Izba Odwoławcza oddaliła w całości zarzuty odwołującego oraz potwierdziła zasadność wyboru oferty najkorzystniejszej.

Zarzuty dotyczyły braku wykazania przez wykonawcę faktycznego wykonania robót wykonywanych wcześniej z wspólnie z innym podmiotem w ramach konsorcjum. Krajowa Izba Odwoławcza uznała jednak, że wykonawca wykazał wspólną realizację robót budowlanych w zakresie niezbędnym do potwierdzenia warunku udziału w postępowaniu. Przy czym ustawodawca nie wymaga aby roboty zrealizowane były wyłącznie samodzielnie, w takim przypadku bowiem wykluczono by sens zawiązywania konsorcjów.

Zamawiającego, tj. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., w postępowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą reprezentował radca prawny Wojciech Piórkowski.

Klikając „Akceptuję cookies”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji w witrynie, analizy korzystania z witryny i pomocy w naszych działaniach marketingowych.

Skip to content