Roszczenia nabywców certyfikatów inwestycyjnych W Investments wobec Alior Bank S.A. usprawiedliwione co do zasady

Roszczenia nabywców certyfikatów inwestycyjnych W Investments wobec Alior Bank S.A. usprawiedliwione co do zasady

W dniu 30 września 2020 roku w zainicjowanym w imieniu Klienta – nabywcy certyfikatów inwestycyjnych funduszu inwestycyjnego zamkniętego aktywów niepublicznych (FIZAN) – sporze, prowadzonym przeciwko Alior Bank S.A., który prowadził sprzedaż przedmiotowych certyfikatów, Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu wydał wyrok wstępny, w którym uznał roszczenie Klienta o naprawienie szkody związanej ze sprzedażą przez Alior Bank S.A. certyfikatów inwestycyjnych W Investments za usprawiedliwione co do zasady. Informowaliśmy już o tym w dniu 1 października 2020 roku na naszej stronie internetowej w zakładce „Aktualności”.

Kancelaria właśnie otrzymała pisemne uzasadnienie opisanego wyżej wyroku. Jego lektura  potwierdza trafność argumentacji przedstawionej w procesie przeciwko bankowi. Sąd uznał m.in., że szkoda, za którą ponosi odpowiedzialność pozwany bank, nie wynika ze spadku wartości nabytego produktu poniżej wartości wynikających z realizacji ryzyka inwestycyjnego, a przede wszystkim z realizacji ryzyka inwestycyjnego, na które Klient się nie godził. W ocenie Sądu, Klient nie godził się na żadne ryzyko, bowiem przedstawiony mu przez pozwany bank produkt miał być bezpieczny i pewny. Dodatkowo w ocenie Sądu zachowanie  pracowników banku przy prezentacji oferty, wywoływanie wrażenia, że jest to oferta intratna, dla wyjątkowych klientów oraz stwarzanie presji czasu na podjęcie decyzji, nie może być traktowane jako rzetelne przekazywanie informacji. 

Końcowo Sąd uznał, że zachowanie pozwanego Banku było sprzeczne z zarówno z prawem, a także z zasadami współżycia społecznego, co uzasadnia odpowiedzialność odszkodowawczą. 

Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu podzielił zatem stanowisko Klienta, reprezentowanego przez adwokata Pawła Sowisło i radcę prawnego Przemysława Przerywacza, potwierdzając tym samym zasadność skierowanych przeciwko bankowi roszczeń.

Klikając „Akceptuję cookies”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji w witrynie, analizy korzystania z witryny i pomocy w naszych działaniach marketingowych.

Skip to content