„Małżeństwo nie jest stroną postępowania administracyjnego” – artykuł adwokat Anety Fornalik w Serwisie Informacji Prawnej „Legalis”

„Małżeństwo nie jest stroną postępowania administracyjnego” – artykuł adwokat Anety Fornalik w Serwisie Informacji Prawnej „Legalis”

W ramach współpracy z Wydawnictwem C.H. Beck – Serwisem Informacji Prawnej „Legalis” prawnicy naszej Kancelarii omawiają ważne dla praktyki zmiany prawa.

Dnia 5 maja 2023 roku w Serwisie Informacji Prawnej „Legalis” został opublikowany artykuł „Małżeństwo nie jest stroną postępowania administracyjnego” autorstwa adwokat Anety Fornalik.

W artykule mec. Fornalik wskazuje m. in., że: „W postępowaniu administracyjnym stronami są poszczególni małżonkowie jako osoby fizyczne, a nie małżeństwo jako instytucja mająca swoje unormowanie w przepisach KRO. Pogląd, jakoby doręczenie decyzji jednemu ze współmałżonków wywierało taki sam skutek, jakby doręczono go obojgu, należy uznać za błędny. Doręczenie orzeczenia w jednej kopercie do obojga skarżących stanowi naruszenie przepisu art. 40 § 1 i 3 KPA, z którego wynika nakaz doręczenia pisma odrębnie każdej stronie, chyba że strony wskazały jedną z nich jako upoważnioną do odbioru pism. Doręczenie przesyłki zaadresowanej wspólnie do obojga małżonków, do rąk jednego, może zostać uznane za skuteczne wobec drugiego małżonką tylko wówczas, jeśli drugi z małżonków nie zakwestionuje i nie podważy sposobu doręczenia.”

Artykuł dostępny w całości pod linkiem: https://legalis.pl/malzenstwo-nie-jest-strona-postepowania-administracyjnego/

Klikając „Akceptuję cookies”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji w witrynie, analizy korzystania z witryny i pomocy w naszych działaniach marketingowych.

Skip to content