Manipulacje przy sprzedaży produktów inwestycyjnych przez bank uzasadniają jego odpowiedzialność odszkodowawczą

Manipulacje przy sprzedaży produktów inwestycyjnych przez bank uzasadniają jego odpowiedzialność odszkodowawczą

Sukces w zakresie roszczeń odszkodowawczych naszego Klienta – nabywcy certyfikatów inwestycyjnych funduszu inwestycyjnego zamkniętego wobec Banku Ochrony Środowiska oraz Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska.

Sąd Apelacyjny w Szczecinie podzielił stanowisko prezentowane w apelacji przez reprezentującego Klienta radcę prawnego Przemysława Przerywacza.

W dniu 28 września 2023 roku w zainicjowanym w imieniu Klienta – nabywcy certyfikatów inwestycyjnych funduszu inwestycyjnego zamkniętego aktywów niepublicznych (FIZAN) – sporze, prowadzonym przeciwko Bankowi Ochrony Środowiska S.A. oraz Domowi Maklerskiemu Banku Ochrony Środowiska S.A., które prowadziły sprzedaż przedmiotowych certyfikatów, Sąd Apelacyjny w Szczecinie ogłosił wyrok, w którym uchylił pierwotny wyrok, oddalający roszczenie Klienta, i przekazał do ponownego rozpoznania przez Sąd I instancji.

Sprawa dotyczy nabycia przez Klienta w pozwanym banku, który działał jako agent powiązanego z nim Domu Maklerskiego, certyfikatów inwestycyjnych funduszu inwestycyjnego, który okazał się być piramidą finansową. Produkt ten był prezentowany jako atrakcyjna inwestycja, a sam proces jego dystrybucji przez pozwany bank pozostawał w sprzeczności z interesami Klienta.

W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że na podstawie dowodów przeprowadzonych w procesie, należy uznać, że zachowanie pozwanych przy sprzedaży tej „inwestycji” miało charakter manipulacyjny. W szczególności dotyczy to zapewnień o bezpieczeństwa produktu, co absolutnie nie było uzasadnione okolicznościami. W takiej sytuacji pozwani ponoszą odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną konsumentowi. Ocena prawna wyrażona w uzasadnieniu wyroku Sądu Apelacyjnego wiąże sąd, któremu sprawa została przekazana. Sąd I instancji przy ponownym rozpoznaniu sprawy zobowiązany jest zatem ustalić wysokość wyrządzonej konsumentowi szkody.

Sprawy przeciwko bankom związane z nakłonieniem ich klientów do inwestycji, która wbrew zapowiedziom nie była ani atrakcyjna, ani bezpieczna, w Kancelarii prowadzą radca prawny Przemysław Przerywacz oraz radca prawny Małgorzata Łobocka-Szok

Klikając „Akceptuję cookies”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji w witrynie, analizy korzystania z witryny i pomocy w naszych działaniach marketingowych.

Skip to content