Uzyskaliśmy precedensowy wyrok w sprawie finansowania wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych – sprawę prowadzi radca prawny Anna Piotrowska-Musioł i radca prawny Mateusz Niewiński

Uzyskaliśmy precedensowy wyrok w sprawie finansowania wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych – sprawę prowadzi radca prawny Anna Piotrowska-Musioł i radca prawny Mateusz Niewiński

Kancelaria reprezentuje duży szpital kliniczny w kilkudziesięciu sporach sądowych z grupą ponad 150 pielęgniarek i położnych w związku z roszczeniami dotyczącymi sposobu finansowania przez Szpital jako pracodawcę w latach 2018-2020 dodatkowych składników wynagrodzeń wynikających z podwyżek pensji zasadniczych, które zostały przyznane tej grupie zawodowej na mocy rozporządzeń Ministra Zdrowia.

Powódki w wytoczonych przeciwko Szpitalowi postępowaniach twierdzą, że pracodawca powinien, zgodnie z wytycznymi zarówno Ministerstwa Zdrowia, jak i Narodowego Funduszu Zdrowia, z otrzymanych na ten cel środków pokryć tylko niektóre z pochodnych od wynagrodzenia zasadniczego. Pozostałe koszty, wynikające ze wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych, Szpital powinien pokryć ze środków własnych, a pulę pieniędzy, jaka pozostała z dofinansowania, powinien podzielić równo pomiędzy wszystkie pielęgniarki i położne, które zatrudnia.

Szpital nie zgodził się z tym twierdzeniem wskazując, że wzrost wynagrodzeń zasadniczych personelu medycznego wiąże się także ze wzrostem innych składników tego wynagrodzenia (np. dodatkiem za pracę w godzinach nadliczbowych, dodatkiem funkcyjnym itp.), a skoro podwyżka wynika z decyzji ustawodawcy, nie można przerzucać kosztów jej finansowania na szpitale.

Skutków nieprecyzyjnego ukształtowania przepisów prawa, w tym także skutków ekonomicznych, nie można przerzucać na podmioty lecznicze.

W dniu  22 września 2023 r. Sąd Rejonowy Poznań Grunwald i Jeżyce Wydział V Pracy i Ubezpieczeń Społecznych wydał pierwszy precedensowy wyrok w jednej ze spraw (sygn. V P 876/22), w którym oddalił powództwa w całości. Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę w Kancelarii prowadzi radca prawny Anna Piotrowska-Musiołradca prawny Mateusz Niewiński.

Klikając „Akceptuję cookies”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji w witrynie, analizy korzystania z witryny i pomocy w naszych działaniach marketingowych.

Skip to content