Naczelnik Urzędu Skarbowego umarza postępowania podatkowe prowadzone w związku ze sprzedażą za „symboliczną złotówkę”

Naczelnik Urzędu Skarbowego umarza postępowania podatkowe prowadzone w związku ze sprzedażą za „symboliczną złotówkę”

W toku kontroli oraz postępowań podatkowych prowadzonych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego u naszych dwóch Klientów – Przedsiębiorców zajmujących się działalnością handlową, zakwestionowano strategię marketingową polegającą na sprzedaży części towarów oferowanych w zestawach za kwotę 1 złotego. Zdaniem organu podatkowego działanie to stanowiło naruszenie zasady neutralności podatku od towarów i usług i skutkowało zaniżeniem podstawy opodatkowania.

W wyniku odwołań złożonych przez adwokata Krzysztofa Topolewskiego, Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu uchylił decyzje organu podatkowego pierwszej instancji. Organ odwoławczy przychylił się do argumentacji Kancelarii, że sprzedaż za „symboliczną złotówkę” nie jest sprzeczna z prawem, jeżeli cena ta jest uzasadniona względami ekonomicznymi towarzyszącymi danej transakcji, np. gdy stanowi element strategii podatnika, która ma doprowadzić do umocnienia jego pozycji na rynku i zwiększenia wolumenu sprzedaży.

W lipcu 2021 r. postępowania podatkowe zostały umorzone.

Klikając „Akceptuję cookies”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji w witrynie, analizy korzystania z witryny i pomocy w naszych działaniach marketingowych.

Skip to content