Sąd Okręgowy w Poznaniu oddalił powództwo pacjentki

Sąd Okręgowy w Poznaniu oddalił powództwo pacjentki

W dniu 26 lipca 2021 roku zakończył się ponad pięcioletni proces, prowadzony początkowo przed Sądem Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, a następnie przed Sądem Okręgowym w Poznaniu, w którym pacjentka domagała się zapłaty przez poznański Szpital kwoty 150 100,00 zł tytułem zadośćuczynienia za krzywdę oraz za naruszenie prawa pacjenta.

W dniu 26 lipca 2021 roku zapadł wyrok, na mocy którego Sąd oddalił powództwo o zapłatę. 

Sprawa dotyczyła oceny prawidłowości postępowania personelu medycznego Szpitala, wobec którego powódka formułowała zarzuty wadliwej kwalifikacji do zabiegu (tzw. błąd medycznybłąd diagnostyczny). W ocenie powódki, wykonano u niej zabieg ginekologiczny bez przeprowadzenia wystarczającej diagnostyki, w tym ponownego badania histopatologicznego potwierdzającego lub podważającego postawioną diagnozę, która w ocenie powódki miała okazać się błędna. 

Przeprowadzone postępowanie dowodowe, w tym przede wszystkim sporządzone na potrzeby procesu opinie biegłego specjalisty, potwierdziło jednak w sposób niebudzący wątpliwości, że działania lekarzy były prawidłowe (właściwie ocenili oni stan pacjentki oraz wyniki badań, a następnie zakwalifikowali powódkę do zabiegu operacyjnego, który przeprowadzony został z należytą starannością, w zgodzie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej). 

Sprawa prowadzona była przez adwokata Michała Górskiego oraz adwokata Paulinę Kozłowską z Departamentu Prawa Medycznego i Obsługi Podmiotów Leczniczych w ramach świadczonej obsługi prawnej na rzecz poznańskiego Szpitala.

Klikając „Akceptuję cookies”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji w witrynie, analizy korzystania z witryny i pomocy w naszych działaniach marketingowych.

Skip to content