E-book

E-book
Wybrane aspekty prawne planowania i zagospodarowania przestrzennego istotne dla ochrony przyrody

Ochrona przyrody to jeden z ważnych celów planowania przestrzennego. W innym ujęciu, w planowaniu przestrzennym należy uwzględniać szereg okoliczności, także dotyczących ochrony przyrody.

Tematyka problemów zagospodarowania przestrzennego, w tym m.in. wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego czy uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego jest nadal chętnie i bogato podejmowania w piśmiennictwie prawniczym. Problemy rozstrzygane w procedurach kreowania aktów planistycznych powstają w zasadzie równolegle z nowymi koncepcjami inwestycyjnymi. W tle tych problemów nierzadko stoi przyroda.

Trend ochrony środowiska dostrzegalny w wielu obszarach naszego życia ma swoje podstawy normatywne m.in. w obszarze prawa planowania i zagospodarowania przestrzennego, a dalej także w prawie budowlanym. Ocena wpływu planowanej inwestycji na środowisko naturalne dokonywana jest najpełniej w procedurze administracyjnej, w którym właściwy organ administracji publicznej ustala czy konieczne jest uzyskanie decyzji środowiskowej. Jak się jednak okazuje, równie fachowa ocena inwestycji dokonywana jest dla zamierzeń budowlanych położonych w parkach narodowych czy jego otulinie.

Autorami opracowania są prawnicy praktycy, specjalizujący się w kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów publicznych, w szczególności: jednostek samorządu terytorialnego, parków narodowych, uczelni publicznych i szpitali publicznych. Od wielu lat to ważny obszar doradztwa prawnego naszej Kancelarii.

Autorzy e-booka:

Adwokat, wspólnik zarządzający Krzysztof Topolewski

Adwokat Aneta Fornalik, MPA (red.)

Radca prawny Agata Wencel-Socha

Radca prawny Angelika Borowiak

Okładka e-booka "Wybrane aspekty prawne planowania i zagospodarowania przestrzennego istotne dla ochrony przyrody"

Klikając „Akceptuję cookies”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji w witrynie, analizy korzystania z witryny i pomocy w naszych działaniach marketingowych.

Skip to content