„Nowelizacja KPC – przepisy przejściowe w zakresie zażaleń” – artykuł radcy prawnego Małgorzaty Łobockiej-Szok w Serwisie Informacji Prawnej „Legalis”

„Nowelizacja KPC – przepisy przejściowe w zakresie zażaleń” – artykuł radcy prawnego Małgorzaty Łobockiej-Szok w Serwisie Informacji Prawnej „Legalis”

W ramach współpracy z Wydawnictwem C.H. Beck – Serwisem Informacji Prawnej „Legalis” prawnicy naszej Kancelarii omawiają ważne dla praktyki zmiany prawa.

Dnia 3 lipca 2023 roku w Serwisie Informacji Prawnej „Legalis” został opublikowany artykuł „Nowelizacja KPC – przepisy przejściowe w zakresie zażaleń” autorstwa radcy prawnego Małgorzaty Łobockiej-Szok.

W artykule mec. Łobocka-Szok wskazuje m.in., że: „Nowelizacja KPC dokonana ustawą z 9.3.2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 614; dalej: ZmKPC23(2)), zmieniająca przepisy m.in. w zakresie sądów właściwych do rozpoznawania zażaleń, weszła w życie 1.7.2023 r. Z uwagi na treść przepisów przejściowych strony i ich pełnomocnicy powinni uważnie śledzić stan spraw zażaleniowych będących w toku.”

Artykuł dostępny jest w całości pod linkiem: https://legalis.pl/nowelizacja-kpc-przepisy-przejsciowe-w-zakresie-zazalen/

Zachęcamy do pobrania naszego e-booka „Nowelizacja KPC z 2023 r. – praktyczny komentarz do najważniejszych zmian”, w którym nasi prawnicy omówili najważniejsze zmiany po nowelizacji: https://sowislo.com.pl/nasze-projekty/e-book/nowelizacja-kpc/

Klikając „Akceptuję cookies”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji w witrynie, analizy korzystania z witryny i pomocy w naszych działaniach marketingowych.

Skip to content