Nowelizacja KPC

Nowelizacja KPC
Nowelizacja KPC – e-book

Czytaliśmy …, ale te zmiany się u nas nie przyjęły… ” miał według znanej anegdoty odpowiedzieć sędzia w latach 30. ubiegłego wieku, na uwagę pełnomocnika, dlaczego zamiast Kodeksu postępowania cywilnego wprowadzonego rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej dnia 29.11.1930 r. w dalszym ciągu na rozprawie stosował procedurę cywilną odziedziczoną jeszcze po zaborach. Zdanie to pozostaje aktualne w przypadku kolejnych nowelizacji procedury cywilnej. Wprowadzone ustawą nowelizująca z dnia 4.07.2019 r. zmiany, które centralnym punktem organizacji postępowania uczyniły posiedzenie przygotowawcze, zdecydowanie się nie przyjęły.

Nowa ustawa nowelizująca w przeważającej mierze w zakresie regulacji dotyczących procesu jest „ustawą naprawczą” w stosunku do ustawy nowelizującej z dnia 4.07.2019 r. Większość poprawek należy ocenić pozytywnie. Omawiana ustawa nowelizująca bez wątpienia nie jest jednak remedium ani na problemy, z którymi boryka się wymiar sprawiedliwości, ani na problemy, z którymi spotykają się strony i pełnomocnicy w procesie.

Strony i pełnomocnicy niewątpliwie z wprowadzonymi zmianami muszą się jednak zapoznać. Dotyczą one bowiem bardzo istotnego konstytucyjnego prawa – prawa do sądu. Bez znajomości ciągle zmieniających się przepisów nie sposób skutecznie tego prawa realizować.

Oddajemy zatem do rąk Czytelników niniejsze opracowanie, którego celem jest omówienie wprowadzonych zmian. Zawarty w opracowaniu komentarz jest wynikiem naszych prawniczych doświadczeń związanych z zastępowaniem klientów w procesie oraz związaną z tym konfrontacją obowiązujących regulacji z codzienną praktyką stosowania przez sądy instytucji procedury cywilnej.

Autorami opracowania są prawnicy z naszej Kancelarii: radca prawny Przemysław Przerywacz, radca prawny Małgorzata Łobocka-Szok, adwokat Anna Marciniak, radca prawny Joanna Zielińska, adwokat Paulina Kozłowska, radca prawny Michał Twardowski, adwokat Aneta Fornalik.

Zapraszamy do lektury!

Klikając „Akceptuję cookies”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji w witrynie, analizy korzystania z witryny i pomocy w naszych działaniach marketingowych.

Skip to content