Obowiązek wykazania przesłanek odpowiedzialności Szpitala spoczywa na powodzie – korzystny wyrok Sądu dla wielkopolskiego Szpitala

Obowiązek wykazania przesłanek odpowiedzialności Szpitala spoczywa na powodzie – korzystny wyrok Sądu dla wielkopolskiego Szpitala

W dniu 19 maja 2021 roku zakończył się trwający prawie 6 lat proces o zapłatę kwoty 250.000,- złotych zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych w postaci więzi rodzinnej i emocjonalnej, wytoczony przez rodzinę pacjenta wobec jednego z wielkopolskich Szpitali. 

Sąd Okręgowy wydał wyrok, oddalający roszczenie współmałżonka pacjenta wobec niewykazania roszczenia. W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd I instancji wskazał, iż powód domagając się zadośćuczynienia od pozwanego Szpitala, zgodnie z rozkładem ciężaru dowodowego wynikającego z treści art. 6 k.c. winien wykazać, że spełnione zostały wszystkie przesłanki do uwzględniania powództwa, czemu w ocenie Sądu nie sprostał. 

Powyższe potwierdza prezentowane przez Kancelarię stanowisko, że w tzw. „procesach lekarskich” to strona powodowa występująca z roszczeniami wobec lekarzy lub podmiotów leczniczych powinna przedstawić dowody, z których wynika, że prowadzone leczenie nie odpowiadało zasadom aktualnej wiedzy medycznej i nie zostało poprowadzone z należytą starannością. 

W przedmiotowej sprawie powód nie sprostał powyższemu, a wydana przez biegłego sądowego opinia lekarska potwierdziła, że personel Szpitala nie popełnił błędu. 

Sprawa prowadzona była przez radcę prawnego Joannę Zielińską z Departamentu Prawa Medycznego i Obsługi Podmiotów Leczniczych w ramach świadczonej z ramienia Kancelarii kompleksowej obsługi prawnej Szpitala.

Klikając „Akceptuję cookies”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji w witrynie, analizy korzystania z witryny i pomocy w naszych działaniach marketingowych.

Skip to content