Kontrakty

Kontrakty

Oferujemy kompleksowe wsparcie przedsiębiorców i osób prywatnych oraz podmiotów publicznych, we wszystkich kwestiach związanych z negocjowaniem, zawieraniem oraz realizacją umów cywilnoprawnych i to zarówno w obrocie krajowym jak i międzynarodowym. Opracowujemy rozwiązania prawne skutkujące zmniejszeniem wszelkiego rodzaju ryzyk w tym w szczególności podatkowych, ale również zabezpieczenie interesów klientów na gruncie prawa antymonopolowego, nieuczciwej konkurencji czy ochrony praw własności intelektualnej. 

Do wiedzy i umiejętności czysto prawnych dodajemy znajomość specyfiki działania wielu branż gospodarki i otoczenia biznesowego. Dzięki temu możemy sprostać wymagającym oczekiwaniom Klientów z praktycznie dowolnej branży gospodarki. Pomagamy w wyborze optymalnych rozwiązań biznesowych i prawnych, wskazując możliwości działania i możliwe scenariusze rozwoju sytuacji. 

Obsługę prawną świadczymy w języku niemieckim i angielskim. 

Pomoc prawna w zakresie umów obejmuje w szczególności:

 • doradztwo w zakresie umów sporządzanych w formie aktów notarialnych, zwłaszcza umów mających za przedmiot nieruchomości, w tym również w pod kątem podatkowym, udział w negocjacjach, obecność przy ich podpisywaniu, stała współpraca z kancelariami notarialnymi,
 • obsługę inwestycji infrastrukturalnych i przemysłowych, i to od etapu tworzenia kontraktów, poprzez doradztwo na etapie ich wykonywania oraz reprezentację przed sądami w przypadku dojścia na ich tle do sporów, 
 • kompleksową obsługę prawną zakupów inwestycyjnych (w tym w między innymi inwestycji w budynki i nieruchomości – w ramach których przygotowujemy i opiniujemy umowy projektowe oraz umowy o roboty budowlane, inwestycji w technologie i środki trwałe, transfery własności przemysłowej),
 • sporządzanie i opiniowane umów dla sieci handlowych, dystrybucyjnych o zasięgu ogólnokrajowym (umowy komisowe, agencyjne, franchising, umowy dealerskie, najem powierzchni),
 • opiniowanie umów najmu powierzchni w centrach handlowych, a także reprezentowanie klientów w sporach wynikłych na ich tle,
 • obrót własnością intelektualną (w tym przygotowywanie i opiniowanie umów licencji, zbywania tych praw, reprezentacja w sporach dotyczących naruszenia prawa własności intelektualnej, z tych w szczególności praw autorskich oraz znaków towarowych),
 • wdrożenie systemów IT,
 • obrót i wykorzystanie nowoczesnych technologii,
 • dostawy urządzeń i kompletnych linii produkcyjnych,
 • działalność typu e-commerce i wszelkich usług opartych na Internecie,
 • obrót produktami przemysłowymi, dobrami konsumpcyjnymi, surowcami i energią,
 • umowy dotyczące transportu i spedycji,
 • korzystanie ze składników majątku przedsiębiorstw (najem, dzierżawa, leasing itp.),
 • zabezpieczenia prawidłowego wykonania umów (kaucje, akredytywy, gwarancje, hipoteki, zastawy rejestrowe, zastawy na przedsiębiorstwie i zapasach, kary umowne)
 • dokonywanie cesje umów,
 • obrót wierzytelnościami,
 • outsourcing usług,
 • umowy cywilnoprawne z kadrą zarządzającą i współpracownikami.

Klikając „Akceptuję cookies”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji w witrynie, analizy korzystania z witryny i pomocy w naszych działaniach marketingowych.