Podatki. Prawo finansów publicznych

Podatki. Prawo finansów publicznych

Świadcząc usługi doradztwa podatkowego, zawsze jesteśmy ukierunkowani na wdrożenie praktycznych, sprawdzonych rozwiązań, które mają zapewnić bezpieczeństwo prawne i odpowiednią efektywność podatkową naszym klientom. Cel ten osiągamy dzięki indywidualnemu podejściu do każdego klienta i traktowaniu jego problemu jak oddzielnego projektu, który zawsze stanowi wyzwanie dla naszego zespołu. W codziennej praktyce świadczymy obsługę prawną w zakresie: podatków pośrednich (VAT oraz podatek akcyzowy), podatków dochodowych (CIT, PIT), podatków lokalnych, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz międzynarodowego prawa podatkowego. Reprezentujemy także naszych klientów w toku kontroli celno-skarbowych, podatkowych, postępowań podatkowych oraz postępowań przed sądami administracyjnymi. Tworzymy i implementujemy struktury optymalizacyjne ukierunkowane na zmniejszenie obciążeń podatkowych. Wspieramy w budowaniu strategii podatkowych.

Świadczone usługi doradztwa podatkowego obejmują w szczególności:

 • optymalizację podatkową transakcji fuzji i przejęć, restrukturyzacji i przekształceń przedsiębiorstw,
 • optymalizację podatkową prowadzonej działalności gospodarczej, w tym z wykorzystaniem międzynarodowych standardów podatkowych,
 • optymalizację podatkową nowych inwestycji,
 • sporządzanie wniosków o wydanie indywidualnych interpretacji podatkowych oraz reprezentacja w sprawach skarg na interpretacje,
 • sporządzanie opinii prawnych,
 • bieżące doradztwo podatkowe,
 • opracowywanie i implementację struktur minimalizujących ryzyko podatkowe,
 • restrukturyzację zobowiązań podatkowych poprzez przygotowywanie wniosków o umorzenie bądź rozłożenie na raty zaległości podatkowych oraz reprezentację przed organami podatkowymi,
 • obsługę w zakresie cen stosowanych w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi, w szczególności przygotowanie dokumentacji podatkowej, w tym dokumentacji cen transferowych,
 • przeprowadzanie audytów podatkowych, w tym na potrzeby projektów typu due diligence,
 • reprezentowanie klientów w postępowaniach podatkowych, kontrolach celno-skarbowych i podatkowych oraz przed sądami administracyjnymi i ZUS,
 • sprawy z zakresu przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych (art. 20 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych),
 • planowanie podatkowe struktur kapitałowych,
 • analizę prawną dotyczącą podatkowych skutków dziedziczenia,
 • rozliczanie dochodów ze sprzedaży nieruchomości,
 • korzystanie z ulg podatkowych (m.in. B+R, IP BOX),
 • szkolenia podatkowe,
 • doradztwo w zakresie finansów publicznych, w szczególności w kwestiach dotyczących odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Klikając „Akceptuję cookies”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji w witrynie, analizy korzystania z witryny i pomocy w naszych działaniach marketingowych.

Skip to content