Własność intelektualna

Własność intelektualna

Oferujemy kompleksową i pełną pomoc prawną w sprawach zapewnienia ochrony własności intelektualnej i przemysłowej zarówno przedsiębiorców, osób prywatnych, jak i podmiotów krajowych oraz zagranicznych. W szczególności dotyczy to podmiotów innowacyjnych, start-upów jak i jednostek badawczo-naukowych. Udzielamy porad prawnych w zakresie wynalazków, znaków towarowych, wzorów użytkowych, tajemnic handlowych oraz praw autorskich. Oferujemy zastępstwo klientów w sporach o naruszenia praw własności intelektualnej oraz w transakcjach obejmujących te prawa.

Nasza oferta w szczególności obejmuje:

 • sprawdzanie zdolności rejestrowej znaków towarowych w polskich, unijnych i zagranicznych (pozaunijnych) w bazach odpowiednich instytucji,
 • przygotowywanie dokumentacji zgłoszeniowej krajowej, unijnej i zagranicznej (pozaunijnej),
 • przygotowywanie dokumentacji zgłoszeniowej, redagowanie opisów wzorów użytkowych oraz wynalazków,
 • pomoc w uzyskiwaniu praw wyłącznych przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej w Alicante (Hiszpania),
 • utrzymywanie w mocy krajowych jak i unijnych praw własności intelektualnej
  i  przemysłowej,
 • obsługę w zakresie tworzenia umów licencyjnych na korzystanie z praw własności intelektualnej i przemysłowej oraz umów przeniesienia tych praw,
 • reprezentowanie Klientów w sprawach spornych przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, Urzędem Patentowym oraz trybunałami arbitrażowymi w zakresie praw autorskich i własności przemysłowej,
 • wycenę wartości znaków towarowych, wynalazków, wzorów użytkowych i przemysłowych dla potrzeb obrotu gospodarczego,
 • ochrona praw w Internecie,
 • reprezentowanie klientów w negocjowaniu i sporach licencyjnych,
 • eksploatacja i ochrona praw autorskich,
 • ochrona firmy i niematerialnych dóbr przedsiębiorstwa.

W ramach prowadzonej działalności oferujemy wsparcie podmiotom zajmującym się sprzedażą towarów i usług  drogą elektroniczną oraz podmiotom prowadzącym serwisy oraz aplikacje internetowe (e-commerce). Wspieramy podmioty działające w Internecie w zakresie wdrażania nowych i technologicznych rozwiązań.

Usługi, które oferujemy to m. in.:

 • audyt serwisów, sklepów internetowych,
 • sporządzenie procedur ochrony danych osobowych (RODO),
 • sporządzanie regulaminów, polityk prywatności, cookies,
 • reprezentowanie klientów w negocjacjach z dostawcami usług internetowych,
 • tworzenie regulaminów serwisów, zasad reklamacyjnych i zasad zwrotu towarów.

Wspieramy rozwój branży kreatywnej poprzez zapewnienie Klientom wsparcia prawnego na każdym z etapów tworzenia dzieła. Oferujemy obsługę prawną pomysłodawcom i twórcom dzieł. Doradzamy branży artystycznej, naukowej, reklamowej, architektonicznej, organizatorom imprez kulturalnych i sportowych. Świadczymy obsługę prawną na każdym etapie twórczym – od pomysłu przez rozwój i wdrożenie aż po komercjalizację projektu. Na każdym etapie dbamy o zapewnienie zgodności z przepisami prawa.

W ramach praktyki oferujemy m.in.:

 • doradzamy w zakresie własności intelektualnej,
 • kompleksową obsługę prawną twórcom dzieł z różnych obszarów działalności,
 • sporządzamy i opiniujemy umowy dotyczące zbycia praw autorskich,
 • reprezentujemy klientów w sporach sądowych,
 • wspieramy start-upy, branżę naukową, inżynierów, twórców gier komputerowych,
 • obsługujemy podmioty z zakresu projektów architektonicznych,
 • doradzamy fotografom, projektantom graficznym i branży reklamowej.

Klikając „Akceptuję cookies”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji w witrynie, analizy korzystania z witryny i pomocy w naszych działaniach marketingowych.