Prawo pracy

Prawo pracy

Od kilkudziesięciu lat pomagamy Pracodawcom prywatnym i publicznym w trudnej sztuce zarządzania ludźmi bo najważniejszym kapitałem każdego przedsiębiorcy – niezależnie od rynku, skali działalności i formy – są ludzie. Nasz zespół składa się w prawników z wieloletnim doświadczeniem w prawie pracy i ubezpieczeń społecznych, a Oni dają wsparcie we wszelkich kwestiach związanych z zatrudnianiem, mając na uwadze indywidualnie rozwiązania. Jesteśmy w stałym kontakcie z naszymi Klientami, reagując na ich potrzeby, informując o dynamicznie zmieniających się regulacjach prawnych, organizując szkolenia i spotkania dyskusyjne dla działów kadr i płac.

Obszar doradztwa w zakresie Prawa pracy i Ubezpieczeń Społecznych obejmuje
w szczególności:

 • nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy,
 • przeprowadzania redukcji zatrudnienia (w tym zwolnień grupowych),
 • doradztwo w sytuacjach kryzysowych,
 • przejęcia zakładów pracy (personelu), restrukturyzacji i integracji zespołów pracowniczych,
 • zbiorowe stosunki pracy, układy zbiorowe i inne porozumienia pomiędzy pracodawcami a związkami zawodowymi,
 • negocjacje ze związkami zawodowymi,
 • spory zbiorowe,
 • stosunki umowne między spółką a członkami zarządu oraz kadrą kierowniczą,
 • tworzenie kontraktów menedżerskich,
 • audyty due diligence,
 • tworzenie niezbędnej dokumentacji pracowniczej jak regulamin pracy, regulamin wynagradzania, regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, itp.),
 • zaprojektowania indywidualnych warunków umów o pracę, umów o współpracy, kontraktów menedżerskich, umów o zakazie konkurencji itp.,
 • zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przysługującej wybranym grupom pracowników,
 • prawidłową organizację i rozliczanie czasu pracy,
 • przeciwdziałanie dyskryminacji, w tym mobbingowi poprzez formułowanie kodeksu dobrych praktyk dla Pracodawców, które sprzyjają unikaniu procesów sądowych w tym zakresie,
 • odpowiedzialność Pracodawcy za wykroczenia przeciwko prawom pracownika,
 • odpowiedzialność materialną i porządkową pracowników,
 • reprezentację przed sądem pracy,
 • pomoc na etapie prowadzenia kontroli przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
 • szkolenia,
 • regulaminy, zasady etyki biznesu oraz polityki firmowe,
 • doradztwo podatkowe w zakresie świadczeń pracowniczych,
 • konsultacje, audyty, sporządzanie dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych i ochrony prywatności.

Klikając „Akceptuję cookies”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji w witrynie, analizy korzystania z witryny i pomocy w naszych działaniach marketingowych.