Ograniczenie poboru zaliczek na podatek sposobem na kryzys

Ograniczenie poboru zaliczek na podatek sposobem na kryzys

W związku z negatywnymi konsekwencjami po pandemii SARS-COV-2 oraz obecną wojną w Ukrainie, coraz większa liczba przedsiębiorców spotyka się z problemem chwilowej utraty płynności finansowej.

Najczęściej problem ten jest związany ze skokami sprzedaży, tzn. firmy odnotowują relatywnie duże przychody w jednym miesiącu, a następnie przez długi czas mają niewielkie obroty, bądź w ogóle nie osiągają żadnych przychodów (w związku z rezygnacją klientów z zaplanowanych wcześniej transakcji). Ponoszą oni przy tym stałe koszty prowadzenia działalności gospodarczej. Taka sytuacja skutkuje powstaniem obowiązku zapłaty w trakcie roku zaliczki na podatek dochodowy (zarówno PIT, jak i CIT) w wysokości niewspółmiernej w stosunku do podatku należnego od dochodu za cały rok podatkowy.

Jednym ze sposobów na rozwiązanie tego problemu może być wystąpienie do organu podatkowego z wnioskiem o ograniczenie poboru zaliczek. Jest to ulga polegająca na tym, że podatnik, w trakcie roku podatkowego zostaje zwolniony z obowiązku wpłaty zaliczek na podatek dochodowy, bądź ustala się mu wysokość takich zaliczek w dogodnej dla niego wysokości.

Nasza Kancelaria skutecznie reprezentuje podatników w postępowaniach dotyczących wniosków o ograniczenie zaliczek na podatek, przygotowując wszelkie niezbędne dokumenty i zastępując ich w kontaktach z urzędem skarbowym w toku postępowania.

Kompleksowe wsparcie, jakie w tym zakresie zapewnia Departament Prawa Podatkowego Kancelarii, przekłada się na korzystne dla podatników rozstrzygnięcia organów podatkowych.

Klikając „Akceptuję cookies”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji w witrynie, analizy korzystania z witryny i pomocy w naszych działaniach marketingowych.

Skip to content