Prawomocny wyrok na korzyść Klienta Kancelarii reprezentowanego przez radcę prawnego Magdalenę Cieślińską-Dopierałę oraz adwokat Paulinę Kozłowską

Prawomocny wyrok na korzyść Klienta Kancelarii reprezentowanego przez radcę prawnego Magdalenę Cieślińską-Dopierałę oraz adwokat Paulinę Kozłowską

Wyrokiem z dnia 23 maja 2022 roku Sąd Apelacyjny w Poznaniu prawomocnie zakończył sprawę prowadzoną z powództwa Klienta Kancelarii, rozstrzygając o zasadności roszczeń skierowanych przeciwko wiodącemu na rynku towarzystwu ubezpieczeniowemu.

Osią sporu było roszczenie Klienta Kancelarii o zapłatę przez towarzystwo ubezpieczeniowe należności, zasądzonej od Klienta na rzecz poszkodowanego prawomocnym wyrokiem sądu, stanowiącej odszkodowanie z tytułu prowadzonej przez Klienta działalności egzekucyjnej.

Ubezpieczyciel nie uznał zgłoszonego roszczenia i wskazywał na brak podstaw do jego dochodzenia w oparciu o zawartą przez strony umowę obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej komorników sądowych.

Po przeprowadzeniu wnikliwej analizy materiału dowodowego Sąd uwzględnił argumentację Kancelarii i zobowiązał ubezpieczyciela do wypłaty na rzecz osoby poszkodowanej przez Klienta należności, uznając że sporne roszczenie związane było z działalnością egzekucyjną i stanowiło szkodę, która objęta była udzieloną komornikowi ochroną ubezpieczeniową.

Klienta reprezentowały w procesie: radca prawny Magdalena Cieślińska-Dopierała oraz adwokat Paulina Kozłowska. 

Klikając „Akceptuję cookies”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji w witrynie, analizy korzystania z witryny i pomocy w naszych działaniach marketingowych.

Skip to content