Organ podatkowy nie może nadmiernie przedłużać terminu zwrotu podatku VAT. Sukces Kancelarii przed Naczelnym Sądem Administracyjnym

Organ podatkowy nie może nadmiernie przedłużać terminu zwrotu podatku VAT. Sukces Kancelarii przed Naczelnym Sądem Administracyjnym

Klient Kancelarii – Przedsiębiorca prowadzący działalność handlową wystąpił do Naczelnika Urzędu Skarbowego o zwrot podatku VAT. Zamiast zwrotu podatku VAT, organ podatkowy I instancji wszczął u niego kontrolę podatkową. Naczelnik Urzędu Skarbowego w następstwie ustaleń poczynionych w trakcie kontroli wszczął również wobec podatnika postępowanie podatkowe, próbując wykazać nieprawidłowości w jego rozliczeniach.
Organ podatkowy I instancji w toku prowadzonych czynności dopuścił się szeregu uchybień. Naczelnik Urzędu Skarbowego wielokrotnie wydawał postanowienia o przedłużeniu terminu zwrotu podatku VAT. W wydanych postanowieniach organ podatkowy I instancji nie zawarł żadnych argumentów, które wskazywałyby na zasadność przedłużenia zwrotu podatku, nie zaprezentował także żadnej kalkulacji, na podstawie której określił terminy odraczające zwrot podatku VAT.
Klient Kancelarii nie zgodził się z niekorzystnymi dla niego postanowieniami i złożył na nie zażalenia, jednak Dyrektor Izby Administracji Skarbowej utrzymał je w mocy. Następnie Klient postanowił zaskarżyć niekorzystne dla niego rozstrzygnięcia wydane przez organ podatkowy II instancji, również i to działanie nie przyniosło oczekiwanego skutku – Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił złożone przez naszego Klienta skargi.
Sprawa znalazła swój finał w Naczelnym Sądzie Administracyjnym. Na podstawie skargi kasacyjnej przygotowanej przez doradcę podatkowego Sławomira Wiciaka i specjalistę ds. podatków Wojciecha Jankowskiego z Departamentu Prawa Podatkowego Kancelarii, sąd zmienił poprzednie rozstrzygnięcia.
Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził tym samym, że organy podatkowe, decydując o przedłużeniu terminu zwrotu podatku VAT, obowiązane są szczegółowo wyjaśnić przyjętą datę przedłużenia takiego terminu, w szczególności poprzez wskazanie planowanych czynności weryfikacyjnych oraz określenie potencjalnego czasu ich realizacji. Szczegółowe uzasadnienie takiego postanowienia jest niezbędne dla zapewnienia jego funkcji gwarancyjnej, organy podatkowe nie mogą w nieskończoność przedłużać terminu zwrotu podatku VAT, jeżeli nie ma ku temu wyraźnych przesłanek.

Klikając „Akceptuję cookies”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji w witrynie, analizy korzystania z witryny i pomocy w naszych działaniach marketingowych.

Skip to content