„Usunięcie drzew lub krzewów to niesamodzielna decyzja. Potrzebne jest pozwolenie i to nie zawsze od wójta” – artykuł adwokat Anety Fornalik w „Dzienniku Gazecie Prawnej”

„Usunięcie drzew lub krzewów to niesamodzielna decyzja. Potrzebne jest pozwolenie i to nie zawsze od wójta” – artykuł adwokat Anety Fornalik w „Dzienniku Gazecie Prawnej”

„Dziennik Gazeta Prawna” w swoim dodatku „Samorząd i Administracja” (nr 154) z dnia 10 sierpnia 2022 roku opublikował artykuł adwokat Anety Fornalik pt.: „Usunięcie drzew lub krzewów to niesamodzielna decyzja. Potrzebne jest pozwolenie i to nie zawsze od wójta” opisujący wybrane aspekty procedury usuwania drzew i krzewów z terenu nieruchomości.

W artykule mec. Fornalik wskazuje, że zanim z terenu posesji wytnie się krzew czy drzewo, warto przeanalizować, czy nie należy tego zgłosić w odpowiednim urzędzie: w gminie, u konserwatora zabytków czy w regionalnej dyrekcji ochrony środowiska – w zależności od sytuacji i typu nieruchomości, na której drzewo się znajduje. Co do zasady na takie działanie trzeba mieć stosowne zezwolenie. Inaczej można się narazić na dotkliwe sankcje. Przypominamy najważniejsze zasady, jakimi trzeba się kierować, oraz podstawy wydania zezwolenia na usunięcie drzewa, które wynikają z art. 83 i nast. ustawy o ochronie przyrody (dalej: u.o.p.). Ustawa bardzo kazuistycznie wskazuje na przypadki, w których nie jest wymagane uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu (jako wyjątek od zasady uzyskania zezwolenia), tak samo zresztą jak na przypadki, w których usunięcie drzewa lub krzewu nie podlega opłacie. W procedurze o wydanie zezwolenia organ obowiązany jest kolejno ustalić: istnienie obowiązku uzyskania zezwolenia, wystąpienie okoliczności uzasadniających wydanie zezwolenia, istnienie obowiązku ustalenia opłaty i na samym końcu – wysokość tej opłaty.

Zapraszamy do lektury!

Klikając „Akceptuję cookies”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji w witrynie, analizy korzystania z witryny i pomocy w naszych działaniach marketingowych.

Skip to content