Prawomocny wyrok w sprawie Generała Gromosława Czempińskiego o przywrócenie emerytury

Prawomocny wyrok w sprawie Generała Gromosława Czempińskiego o przywrócenie emerytury

W dniu 8 kwietnia 2022 roku uprawomocnił się wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 29 listopada 2021 roku, na mocy którego Sąd zmienił zaskarżoną decyzję Dyrektora ZER MSWiA i przywrócił Generałowi Gromosławowi Czempińskiemu prawo do emerytury obniżonej na podstawie tzw. „ustawy dezubekizacyjnej”. Sąd Okręgowy przychylił się wówczas do argumentacji przedstawionej przez Kancelarię i jednoznacznie stwierdził, że służba Generała Gromosława Czempińskiego w Departamencie I MSW (wywiadzie cywilnym PRL) nie miała charakteru „służby na rzecz totalitarnego państwa”.

Generała w Sądzie Okręgowym w Warszawie reprezentował adwokat Jan Dudzik z warszawskiego biura Kancelarii.

Uprawomocnienie się wyroku doprowadzi do wypłaty na rzecz Generała emerytury w wysokości sprzed 1 października 2017 r. oraz odpowiedniego wyrównania świadczenia.

Prawomocny wyrok wydany na korzyść Generała Czempińskiego to kolejny sukces w prowadzonych przez Kancelarię sprawach odwołań byłych funkcjonariuszy wywiadu cywilnego od decyzji o obniżeniu wysokości świadczeń emerytalnych i rentowych wydanych przez Dyrektora ZER MSWiA.

Generał Gromosław Czempiński to wieloletni oficer polskiego wywiadu cywilnego. Jest jednym ze współtwórców polskiego wywiadu po 1990 r. W latach 1993-1996 pełnił funkcję Szefa Urzędu Ochrony Państwa.

Generał jest jednym z bohaterów historycznej operacji „Samum” z 1990 roku. Generał Czempiński, jako jeden z polskich oficerów wywiadu w spektakularny sposób pomógł uwolnić agentów CIA z objętego wówczas wojną Iraku. Sukces operacji przyczynił się do zredukowania zagranicznego długu Polski zaciągniętego w czasach PRL-u oraz nawiązania bliskich relacji z USA.

W wyniku działań Kancelarii Sąd Okręgowy w Warszawie przywrócił nieprawomocnie emerytury wybitnym funkcjonariuszom polskiego wywiadu, tj. m.in. Generałowi Henrykowi Jasikowi, Generałowi Bogdanowi Liberze oraz Generałowi Marianowi Zacharskiemu.

Klikając „Akceptuję cookies”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji w witrynie, analizy korzystania z witryny i pomocy w naszych działaniach marketingowych.

Skip to content