Świadczenia postojowe także dla przedsiębiorców będących jednocześnie wspólnikami spółek handlowych – korzystny wyrok Sądu Okręgowego w sporze z ZUS

Świadczenia postojowe także dla przedsiębiorców będących jednocześnie wspólnikami spółek handlowych – korzystny wyrok Sądu Okręgowego w sporze z ZUS

W dniu 25 marca 2021 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydał decyzję zobowiązując Klientkę Kancelarii do zwrotu świadczenia postojowego wypłaconego w lutym oraz marcu 2021 r.

W uzasadnieniu od powyższej decyzji organ rentowy wskazał, iż nasza Klientka jako wspólniczka spółki komandytowej oraz sp. z o.o. nie spełnia przesłanek określonych w Tarczy antykryzysowej (wprowadzonej w związku z COVID-19) do pobierania świadczenia postojowego, bowiem świadczenie to przysługuje jedynie osobom prowadzącym działalność gospodarczą oraz wspólnikom spółek cywilnych.

Kancelaria wystosowała sporządzone przez adwokata Krzysztofa Topolewskiego oraz Wojciecha Jankowskiego z Departamentu Prawa Podatkowego Kancelarii odwołanie od powyższej decyzji wnosząc o jej uchylenie podkreślając, że nasza Klientka oprócz bycia wspólniczką spółki komandytowej oraz sp. z o.o. jest także osobą prowadzącą działalność gospodarczą oraz podlega ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, a zatem w pełni kwalifikuje się do uzyskiwania świadczenia postojowego.

Sąd Okręgowy po rozpoznaniu odwołania wydał korzystny dla naszej Klientki wyrok i zmienił zaskarżoną przez Kancelarię decyzję ZUS stwierdzając, że nie jest ona zobowiązana do zwrotu świadczenia postojowego.

W uzasadnieniu wyroku Sąd przychylił się do argumentacji zawartej w odwołaniu, uznając, że nasza Klientka była uprawniona do świadczenia postojowego jako osoba prowadząca działalność gospodarczą i żaden przepis ustawy nie pozbawiał jej tego prawa przez fakt, że była jednocześnie wspólnikiem spółki z o.o. i spółki komandytowej.

Klikając „Akceptuję cookies”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji w witrynie, analizy korzystania z witryny i pomocy w naszych działaniach marketingowych.

Skip to content