„Procedowane są zmiany w zakresie postanowień na gruncie KPC” – artykuł radcy prawnego Małgorzaty Łobockiej-Szok w Serwisie Informacji Prawnej „Legalis”

„Procedowane są zmiany w zakresie postanowień na gruncie KPC” – artykuł radcy prawnego Małgorzaty Łobockiej-Szok w Serwisie Informacji Prawnej „Legalis”

W ramach współpracy z Wydawnictwem C.H. Beck – Serwisem Informacji Prawnej „Legalis” prawnicy naszej Kancelarii omawiają ważne dla praktyki zmiany prawa.

Dnia 3 marca 2023 roku w Serwisie Informacji Prawnej „Legalis” został opublikowany artykuł „Projektowane zmiany w zakresie postanowień na gruncie KPC” autorstwa radcy prawnego Małgorzaty Łobockiej-Szok.

W artykule mec. Łobocka-Szok wskazuje m.in., że: „Trwają prace legislacyjne nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Druk nr 2650). Zmiany mają obejmować m.in. przepisy dotyczące sporządzania uzasadnień postanowień oraz ich zaskarżania. […] Projektowane zmiany przewidują, że w sytuacji, w której przepis szczególny nakazuje sądowi uzasadnić postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym z urzędu, doręcza się je stronie z uzasadnieniem – także z urzędu.” Artykuł dostępny w całości pod linkiem: https://legalis.pl/procedowane-sa-zmiany-w-zakresie-postanowien-na-gruncie-kpc/

Klikając „Akceptuję cookies”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji w witrynie, analizy korzystania z witryny i pomocy w naszych działaniach marketingowych.

Skip to content