„Procedowane są zmiany w zakresie umowy dożywocia oraz orzekania o ubezwłasnowolnieniu” – ocena nowych przepisów dokonana przez radcę prawnego Małgorzatę Łobocką-Szok w Serwisie Informacji Prawnej „Legalis”

„Procedowane są zmiany w zakresie umowy dożywocia oraz orzekania o ubezwłasnowolnieniu” – ocena nowych przepisów dokonana przez radcę prawnego Małgorzatę Łobocką-Szok w Serwisie Informacji Prawnej „Legalis”

W ramach współpracy z Wydawnictwem C.H. Beck – Serwisem Informacji Prawnej „Legalis” prawnicy naszej Kancelarii omawiają ważne dla praktyki zmiany prawa.

W opracowaniu z dnia 22 lipca 2022 roku radca prawny Małgorzata Łobocka Szok odniosła się do trwających prac legislacyjnych dotyczących regulacji umowy dożywocia oraz instytucji ubezwłasnowolnienia.

W projekcie przewidziano m.in. ograniczenie kręgu osób, które mogą być stroną umowy dożywocia oraz wprowadzenie obligatoryjnej weryfikacji istnienia przesłanek ubezwłasnowolnienia w czasie jego trwania.

Mec. Łobocka-Szok dokonując oceny nowej regulacji, wskazuje, że: ”Proponowane w projekcie zmiany zasadniczo zasługują na aprobatę. System prawny powinien chronić słabszych uczestników obrotu gospodarczego, w tym również seniorów. Nowelizacja mająca na celu wyeliminowanie niekorzystnych zjawisk gospodarczych z ich udziałem, wskutek których niejednokrotnie tracą dorobek swojego życia oraz środki niezbędne do egzystencji, jest konieczna. Podobnie, zasadne jest wprowadzenie obligatoryjnej kontroli przez sąd dalszego istnienia przesłanek ubezwłasnowolnienia w czasie jego trwania. Uchroni to bowiem osoby ubezwłasnowolnione przed bezpodstawnym trwaniem w tym stanie. Należy jednak podkreślić, że kluczowe z punktu widzenia oceny regulacji jest poznanie ostatecznego kształtu wprowadzanych przepisów.”

Opracowanie dostępne jest w całości pod linkiem: https://legalis.pl/procedowane-sa-zmiany-w-zakresie-umowy-dozywocia-oraz-orzekania-o-ubezwlasnowolnieniu/

Klikając „Akceptuję cookies”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji w witrynie, analizy korzystania z witryny i pomocy w naszych działaniach marketingowych.

Skip to content