Przedstawiciele Kancelarii wzięli udział w spotkaniu Członków Wielkopolskiego Związku Szpitali Powiatowych

Przedstawiciele Kancelarii wzięli udział w spotkaniu Członków Wielkopolskiego Związku Szpitali Powiatowych

W dniu 16 listopada 2021 roku, przedstawiciele Kancelarii: radca prawny Ewelina Jeglikowska, radca prawny Wojciech Piórkowski oraz adwokat Paulina Kozłowska uczestniczyli w spotkaniu Członków Wielopolskiego Związku Szpitali Powiatowych. Na zaproszenie Zarządu Związku, specjaliści z zakresu zamówień publicznych oraz prawa medycznego i obsługi podmiotów leczniczych przeprowadzili prelekcje dotyczące wskazanych poniżej zagadnień:

„Uprawnienia zamawiającego do kształtowania ceny oferty wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (tryby negocjacyjne, aukcja)” – prelegent: radca prawny Wojciech Piórkowski

W trakcie wykładu przedstawiono nowe instytucje zawarte w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, które uprawniają zamawiającego do dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia po przeprowadzeniu negocjacji lub aukcji. Zamawiający w odróżnieniu od dotychczasowych regulacji posiada możliwość negocjacji treści złożonych przez wykonawców ofert (zgodnie z art. 275 pkt 2 ustawy Pzp). Negocjacje prowadzone są w celu ulepszenia treści ofert, które podlegają ocenie w ramach kryteriów oceny ofert (cena, termin wykonania, okres gwarancji itp.).

Dodatkowo, ustawodawca doprecyzował sposób przeprowadzenia aukcji w postępowaniach, które przekraczają progi unijne.

„Nadwykonania i jednostronna zmiana wysokości ryczałtu w sieci szpitali” – prelegent: adwokat Paulina Kozłowska

Zgromadzonym uczestnikom zaprezentowane zostały możliwości związane z dochodzeniem przez szpitale roszczeń o zapłatę przeciwko Narodowemu Funduszowi Zdrowia z tytułu udzielania świadczeń w warunkach przymusu ustawowego oraz w przypadkach zmniejszenia wartości wynagrodzenia ryczałtowego wynikającego z zawartej umowy – na mocy jednostronnego oświadczenia dyrektora oddziału Funduszu (m.in. w związku z przekształceniem w szpitale zakaźne, dedykowane pacjentom z zakażeniem wirusem SARS CoV-2).

Udział w spotkaniu stanowił element świadczonej od wielu lat kompleksowej obsługi prawnej podmiotów leczniczych w województwie wielkopolskim, z których dużą cześć stanowią właśnie szpitale powiatowe.

Klikając „Akceptuję cookies”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji w witrynie, analizy korzystania z witryny i pomocy w naszych działaniach marketingowych.

Skip to content