Publikujemy w Serwisie Informacji Prawnej C.H.Beck LEGALIS

Publikujemy w Serwisie Informacji Prawnej C.H.Beck LEGALIS

W Serwisie Informacji Prawnej C.H.Beck LEGALIS można zapoznać się z opracowaniami naszych prawników i doradców podatkowych. Komentujemy zmiany w przepisach, orzeczenia oraz dokonujemy analizy praktycznych problemów prawnych. 

W miesiącu październiku i listopadzie 2020 roku ukazały się opracowania adwokat Anety Fornalik, adwokat Alicji Kociemby oraz doradcy podatkowego Iwony Jacieczko.

Zapraszamy do lektury naszych tzw. „N.ius’ów orzeczniczych i legislacyjnych:

 1. Wpłata własna darowanych środków pieniężnych nie uchyla zwolnienia od podatku od spadków i darowizn.
 2. Nieważność decyzji Prezesa Rady Ministrów o powierzeniu Poczcie Polskiej przeprowadzenia wyborów w trybie korespondencyjnym.
 3. Dla stwierdzenia czy działka stanowi „grunt zabudowany na cele mieszkaniowe” niezbędne jest uwzględnienie wszystkich okoliczności sprawy.
 4. Ustalenie godzin pracy apteki ogólnodostępnej nie narusza istoty swobody działalności gospodarczej.
 5. Charakter prawny sprzeciwu od orzeczenia SKO.
 6. Pojęcia „wejście w życie” i „obowiązywanie” (uchwały) są tożsame.
 7. Za wadliwe pozwolenie na budowę odpowiada powiat.
 8. Nieważność uchwały rady gminy w sprawie dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego.
 9. Czy możliwa jest zmiana terminu rekultywacji gruntu?
 10. Sposób załatwienia skargi na działalność wójta.
 11. Zwrot kosztów dowozu niepełnosprawnego dziecka do szkoły lub przedszkola tylko za dwa przejazdy.
 12. Administracja publiczna pracuje zdalnie.
 13. Rażące naruszenie prawa przy rozpoznawaniu wniosku o dostęp do informacji publicznej.
 14. Kandydat na ławnika nie musi być indywidualnie zawiadomiony o sesji rady gminy.
 15. Opłata prolongacyjna w czasie COVID-19.
 16. Zamiar i motywacja w przestępstwie z art. 276 KK.
 17. Oskarżony prezydent miasta a przekazanie sprawy do rozpoznania innemu sądowi równorzędnemu.
 18. Zwolnienie personelu medycznego z odpowiedzialności karnej za błędy medyczne popełnione podczas walki z epidemią COVID-19.
 19. Podatek od przychodów ze środka trwałego będącego budynkiem pełniącym funkcję akademika.

Analiza praktyczna:Podzielność pozwolenia na budowę w ujęciu procesowym.

Klikając „Akceptuję cookies”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji w witrynie, analizy korzystania z witryny i pomocy w naszych działaniach marketingowych.

Skip to content