Rewolucja w planowaniu przestrzennym – poradnik przygotowany przez r.pr. Aleksandrę Urbanowską-Bohun, adw. Anetę Fornalik i urbanistkę Michalinę Szeligę w Dzienniku Gazecie Prawnej

Rewolucja w planowaniu przestrzennym – poradnik przygotowany przez r.pr. Aleksandrę Urbanowską-Bohun, adw. Anetę Fornalik i urbanistkę Michalinę Szeligę w Dzienniku Gazecie Prawnej

Po raz kolejny nasi prawnicy: radca prawny Aleksandra Urbanowska-Bohunadwokat Aneta Fornalik we współpracy ze specjalistami: urbanistką Michaliną Szeligą omawiają ważne przepisy z obszaru własnej praktyki zawodowej. Tym razem wynikiem tych prac jest poradnik opublikowany 11 sierpnia 2023 r. w Dzienniku Gazecie Prawnej. Jest to kontynuacja publikacji o zmianach prawnych w planowaniu przestrzennym, zapoczątkowana artykułem opublikowanym w dniu 9 sierpnia 2023 r. „Ostatnia szansa uratowania rozpoczętych projektów planistycznych przed…koszem na śmieci lub nowymi zasadami” artykuł naszych prawników adw. Anety Fornalik, r. pr. Aleksandry Urbanowskiej-Bohun oraz urbanistki Michaliny Szeligi w Dzienniku Gazecie Prawnej – Sowisło Topolewski (sowislo.com.pl)

W artykule opisano m.in. zagadnienia związane z:

  1. Planem ogólnym
  2. Strategią rozwoju
  3. Planami miejscowymi
  4. Postępowaniem z aktami planistycznymi w okresie przejściowym
  5. Rejestrem Urbanistycznym
  6. Konsultacjami społecznymi
  7. Decyzjami WZ

„Zmiany w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym mają uprościć, ujednolicić i przyspieszyć procedury planistyczne. Niewątpliwie wpłyną też na procesy inwestycyjne i decyzje inwestorów. (…). Co do zasady ustawa nowelizująca ma wejść po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia (z wyjątkiem niektórych przepisów, dla których przewidziano dłuższe vacatio legis).

Nowelizacja przyniesie prawdziwą rewolucję w systemie aktów planowania przestrzennego oraz procedurach planistycznych. Będzie to największa reforma w tej dziedzinie od 2003 r. Jak wskazano w uzasadnieniu do projektu ustawy nowelizującej, celem zmian jest uproszczenie, ujednolicenie i przyspieszenie procedury planistycznej.

Jedną z najważniejszych zmian jest wprowadzenie planu ogólnego. Będzie on aktem prawa miejscowego, podzieli gminę na strefy planistyczne i określi dla nich katalog dopuszczalnych funkcji, maksymalną nadziemną intensywność zabudowy i jej wysokość, udział powierzchni biologicznie czynnej i inne istotne kwestie. Na przygotowanie planów ogólnych gminy dostaną czas do końca grudnia 2025 r.”

Tekst poradnika dostępny dla prenumeratorów DGP:

https://serwisy.gazetaprawna.pl/samorzad/artykuly/9244388,rewolucja-w-planowaniu-przestrzennym-to-ogrom-nowych-obowiazkow-dla-gm.html

Planowanie przestrzenne to jeden z obszarów naszej prawniczej praktyki. Na co dzień doradzamy m.in. gminom, ale także inwestorom.

Zapraszamy do lektury!

Klikając „Akceptuję cookies”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji w witrynie, analizy korzystania z witryny i pomocy w naszych działaniach marketingowych.

Skip to content