Sąd Apelacyjny oddalił apelację wykonawcy, któremu naliczono kary umowne

Sąd Apelacyjny oddalił apelację wykonawcy, któremu naliczono kary umowne

W związku z licznymi nieprawidłowościami Szpital w Puszczykowie im. Prof. S.T. Dąbrowskiego SA naliczył, a następnie potrącił z wynagrodzenia wykonawcy, kary umowne z tytułu nienależytego wykonywania umowy, której przedmiotem było świadczenie usług w zakresie przygotowania i dystrybucji całodziennego wyżywienia dla pacjentów Szpitala. 

Powództwo w całości zostało oddalone wyrokiem przez Sąd Okręgowy w Poznaniu, a następnie Sąd Apelacyjny w Poznaniu wyrokiem z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie o sygn. akt I Aga 166/19 oddalił apelację wykonawcy (powoda), uznając ją za niezasadną. 

Szpital w Puszczykowie reprezentowany był przez radcę prawnego Wojciecha Piórkowskiego.

Klikając „Akceptuję cookies”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji w witrynie, analizy korzystania z witryny i pomocy w naszych działaniach marketingowych.

Skip to content