„Sąd Okręgowy stwierdza nieważność umowy kredytu frankowego w Banku Millennium i nie uwzględnia zarzutu zatrzymania” – sprawę prowadzili Mec. Kawula oraz Mec. Twardowski

„Sąd Okręgowy stwierdza nieważność umowy kredytu frankowego w Banku Millennium i nie uwzględnia zarzutu zatrzymania” – sprawę prowadzili Mec. Kawula oraz Mec. Twardowski

8 maja 2024 roku Sąd Okręgowy w Poznaniu ogłosił wyrok zasądzający na rzecz naszych Klientów spłatę wszystkich rat dokonanych na poczet kredytu hipotecznego indeksowanego do CHF zaciągniętego w 2008 roku w Banku Millennium S.A., spłaconego przedterminowo w roku 2016.

Mając na uwadze, że Klienci dokonali całkowitej spłaty kredytu, pozwem domagano się ewentualnie, tj. obok tzw. odfrakowienia, również wprost zapłaty (zwrotu wszystkich spłat), zakładając, że Sąd dokona w tym celu niezbędnej analizy zakwestionowanych w pozwie postanowień umowy.

Co istotne, Bank Millennium skierował bezpośrednio do Klientów oświadczenia o skorzystaniu z prawa zatrzymania co do wypłaconego kapitału kredytu, tj. niespełna 390.000 zł, a następnie jego pełnomocnik podniósł procesowy zarzut zatrzymania na ostatniej rozprawie.

Sąd Okręgowy w Poznaniu uwzględnił żądanie zapłaty prawie w całości, zasądzając zwrot wszystkich spłat rat dokonywanych początkowo w złotówkach, a następnie we frankach szwajcarskich. Nie uwzględniono jedynie żądania zwrotu uiszczonych składek związanych z ubezpieczeniem nieruchomości kredytowej oraz ubezpieczenia na życie, ponieważ Sąd uznał, że koszty tego ubezpieczenia nie były ściśle związane zawarciem nieważnej umowy kredytu.

Stwierdzono również, iż odsetki za opóźnienie od zasądzonych kwot są należne Klientom od dnia doręczenia bankowi odpisu pisma procesowego precyzującego ostatecznie żądanie zapłaty, a nie od daty pouczenia ich o skutkach uznania umowy za nieważną na rozprawie.

Wyrokiem zasądzono na rzecz Klientów ogół spłat wynoszących ponad 650.000 zł oraz 28.000 CHF, jak i całość kosztów procesu. Sąd nie uwzględnił podniesionego przez Bank Millennium zarzutu zatrzymania.

Opisywana sprawa jest kolejną prowadzoną przez Kancelarię potwierdzającą możliwość skutecznego dochodzenia roszczeń również przy spłaconych kredytach frankowych. Dodatkowo, warto odnotować nieuwzględnienie przez Sąd zarzutu zatrzymania, co jest rozwiązaniem ze wszech miar słusznym w sytuacji, kiedy spłaty kredytobiorców tak znacząco, jak w opisywanej sprawie, przekroczyły wartość wypłaconego kapitału kredytu. 

Klikając „Akceptuję cookies”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji w witrynie, analizy korzystania z witryny i pomocy w naszych działaniach marketingowych.

Skip to content