Sąd Okręgowy w Poznaniu przywraca emerytury kolejnym byłym funkcjonariuszom służb mundurowych w okresie przed 1990 rokiem

Sąd Okręgowy w Poznaniu przywraca emerytury kolejnym byłym funkcjonariuszom służb mundurowych w okresie przed 1990 rokiem

Sąd Okręgowy w Poznaniu, po rozpoznaniu odwołań wywiedzionych przez adwokata Jana Dudzika oraz radcę prawnego Joannę Zielińską, wydał kolejne wyroki na mocy których przywrócił byłym funkcjonariuszom służb mundurowych w okresie przed 1990 rokiem, świadczenia emerytalno-rentowe, których pozbawieni zostali na mocy tzw. „Ustawy dezubekizacyjnej” z 2017 roku.

Korzystne rozstrzygnięcia stanowią potwierdzenie prezentowanego przez prawników Kancelarii stanowiska, iż niedopuszczalne jest stosowanie represji finansowych, w stosunku do byłych funkcjonariuszy służb mundurowych tylko z tego powodu, że wykonywali oni pracę na rzecz aparatu państwowego w okresie poprzedzającym zmianę ustroju państwa polskiego, tj. przed 1990 rokiem.

Wyroki wydane przez Sąd Okręgowy w Poznaniu w przywołanych powyżej sprawach dotyczyły pracowników średniego szczebla, wykonujących swoje zadania w wydziałach paszportowych i archiwum. 

W ocenie Sądu zakres wykonywanych czynności na zajmowanych przez Klientów Kancelarii stanowiskach przesądził o braku podstaw do przyjęcia, iż wykonywali oni zadania, które w myśl tzw. „Ustawy dezubekizacyjnej” mogły stanowić przesłankę do obniżenia świadczeń emerytalno-rentowych.

Potwierdzone zatem zostało stanowisko prezentowane przez adwokata Jana Dudzika oraz radcę prawnego Joannę Zielińską, iż każdorazowe obniżenie tych świadczeń powinno być oceniane na podstawie wszystkich okoliczności sprawy, w szczególności indywidualnych zachowań funkcjonariuszy, co gwarantuje konstytucyjna zasada równości i niedyskryminacji.

Pozostałych kilkadziesiąt odwołań wywiedzionych przez Kancelarię w imieniu jej Klientów oczekuje jeszcze na rozstrzygnięcie przed poznańskim i warszawskim Sądem.

Klikając „Akceptuję cookies”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji w witrynie, analizy korzystania z witryny i pomocy w naszych działaniach marketingowych.

Skip to content