Spór sądowy prowadzony w imieniu renomowanego producenta pojazdów szynowych zakończony sukcesem

Spór sądowy prowadzony w imieniu renomowanego producenta pojazdów szynowych zakończony sukcesem

Radca prawny Przemysław Przerywacz kierujący Departamentem Procesów Sądowych i Spraw Spornych reprezentował renomowanego producenta pojazdów szynowych siedzibą w Poznaniu w sporze z największym w Polsce odbiorcą taboru kolejowego o zapłatę kwoty 10 mln zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie. 

W dniu 22 czerwca 2020 roku został w tej sprawie ogłoszony przez Sąd Apelacyjny w Warszawie wyrok, który prawomocnie rozstrzygnął spór w sposób korzystny dla naszego Klienta.

Spór dotyczył roszczenia o wynagrodzenie za wykonanie przez powoda na rzecz pozwanego wagonów kolejowych, któremu przeciwnik sporu przeciwstawił zarzut potrącenia należności na kwotę ponad 10 mln zł z tytułu odsetek od przekazanej zaliczki. Zaliczka została przekazana zgodnie z umową na realizację przedmiotu dostawy, lecz zgodnie z literalną treścią umowy podlegała zwrotowi w przypadku opóźnienia w dostawie. 

Odbiorca taboru kolejowego powołując się na umowę wpierw zażądał zwrotu zaliczki, następnie jednak żądał wykonania umowy i rozliczył przekazaną po zawarciu umowy kwotę z wynagrodzeniem za dostarczane wagony. Domagał się jednakże nadal odsetek ustawowych od przekazanych środków, tj. za okres udostępnienia kapitału. 

W procesie Kancelaria prezentowała stanowisko, że domaganie się odsetek od udzielonej zaliczki w przypadku, gdy odbiorca taboru kolejowego ostatecznie nie domagał się zwrotu zaliczki, żądał wykonania umowy i przekazaną kwotę rozliczył z wynagrodzeniem za dostarczone wagony, byłoby sprzeczne z istotą zaliczki. Kancelaria argumentowała dodatkowo, że w umowie strony za opóźnienie w dostawie przewidziały odrębną i wyłączną sankcję w postaci kary umownej. 

Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 22 czerwca 2020 roku, sygn. akt: VII AGa 1774/18 w całości podzielił argumentację prawną przedstawioną przez radcę prawnego Przemysława Przerywacza i w całości oddalił apelację pozwanego w tej sprawie.

Łączna wartość roszczenia wraz z odsetkami, które zostało prawomocnie zasądzone na rzecz naszego Klienta to kwota ok. 17,4 mln zł.

Klikając „Akceptuję cookies”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji w witrynie, analizy korzystania z witryny i pomocy w naszych działaniach marketingowych.

Skip to content