Status prawny komórek rozrodczych po śmierci dawcy – precedensowy wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu. Sprawę prowadzi adw. Michał Górski

Status prawny komórek rozrodczych po śmierci dawcy – precedensowy wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu. Sprawę prowadzi adw. Michał Górski

W dniu 5 kwietnia 2024 r., Sąd Okręgowy w Poznaniu wydał wyrok, którym oddalono powództwo spadkobierców (rodziców zmarłego dawcy), o wydanie jego materiału genetycznego przechowywanego w reprezentowanym przez Kancelarię podmiocie leczniczym prowadzącym bank komórek rozrodczych i zarodków. W orzeczeniu tym, Sąd pochylił się nad nieanalizowaną dotychczas przez polską judykaturę kwestią statusu prawnego komórek rozrodczych oddanych w celu zabezpieczenia płodności na przyszłość, po śmierci dawcy.

W toku postępowania przed Sądem Okręgowym w Poznaniu, w kwestii dotyczącej możliwości uznania komórek rozrodczych zmarłego dawcy za przedmiot wchodzący w skład spadku, Kancelaria zwróciła uwagę na to, że wykładnia taka nie znajduje uzasadnienia ze względu na status prawny tego rodzaju materiału genetycznego.

Orzeczenie to – niezwykle istotne z punktu widzenia praktyki postępowania z tego rodzaju materiałem genetycznym przez banki komórek rozrodczych i zarodków – dostarcza także cennej argumentacji na gruncie doktrynalnej dyskusji na temat statusu prawnego komórek rozrodczych.

Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzi adw. Michał Górski.

Więcej informacji w tej sprawie TUTAJ

Klikając „Akceptuję cookies”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji w witrynie, analizy korzystania z witryny i pomocy w naszych działaniach marketingowych.

Skip to content