Sukces w NSA w sprawie tzw. “Ustawy dekomunizacyjnej”

Sukces w NSA w sprawie tzw. “Ustawy dekomunizacyjnej”

Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie prawomocnym wyrokiem z dnia 29 maja 2019 r. oddalił skargę kasacyjną Wojewody Wielkopolskiego od wyroku WSA w Poznaniu z dnia 14 listopada 2018 r. uchylającego zarządzenie zastępcze Wojewody Wielkopolskiego wydane w ramach tzw. ustawy dekomunizacyjnej, na mocy którego Wojewoda zmienił nazwę ul. Jakuba Przybylskiego w Swarzędzu
i nadał jej nową nazwę – ks. Józefa Tischnera. Kancelaria w osobie radcy prawnego Aleksandry Urbanowskiej-Bohun reprezentowała w sprawie Gminę Swarzędz. To już prawomocny wyrok w sprawie prowadzonej na gruncie tzw. ustawy dekomunizacyjnej. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie nie przychylił się do stanowiska Wojewody Wielkopolskiego wyrażonego w jego skardze kasacyjnej. Tym samym podzielił w pełni argumentację WSA w Poznaniu, a także Gminy Swarzędz reprezentowanej przez Kancelarię, że subiektywne przeświadczenie Rady Gminy w Swarzędzu o braku konieczności zmiany nazwy ulicy Jakuba Przybylskiego było wystarczającą przesłanką możliwości zaskarżenia zarządzenia Wojewody zmieniającego tę nazwę. Wskazał ponadto, że obowiązkiem Wojewody było przeprowadzenie wnikliwego postępowania zmierzającego do ustalenia, czy nazwa ta powinna podlegać zmianie zgodnie z ustawą, w szczególności Wojewoda powinien był porozumieć się w tej kwestii z władzami Gminy, a także przeprowadzić konsultacje wśród mieszkańców Swarzędza, aby ocenić czy postać Jakuba Przybylskiego w powszechnym odczuciu symbolizuje komunizm. Wojewoda tymczasem ograniczył się tylko do podzielenia opinii IPN w tym zakresie. Wreszcie Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że nie można uznać Jakuba Przybylskiego za osobę symbolizującą komunizm, skoro był jedynie poślednim lokalnym działaczem.

Klikając „Akceptuję cookies”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji w witrynie, analizy korzystania z witryny i pomocy w naszych działaniach marketingowych.

Skip to content