Obsługa prawna zamówienia publicznego dla Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości o wartości kontraktu ponad 220 tys. złotych

Obsługa prawna zamówienia publicznego dla Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości o wartości kontraktu ponad 220 tys. złotych

Kancelaria kompleksowo przygotowała i przeprowadziła postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ INWESTYCJI POD NAZWĄ: „RENOWACJA I ADAPTACJA FORTU VII W POZNANIU DLA ZACHOWANIA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO – CZĘŚĆ I” w wyniku którego w dniu 31 maja 2019 roku Wielkopolskie Muzeum Niepodległości zawarło umowę z Agencją Inwestycyjną Terra Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. k.

Postępowanie jest finansowane z funduszy europejskich w ramach projektu „Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4 „Środowisko” Działanie 4.4. „Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego regionu”, Poddziałanie 4.4.1.” Inwestycja w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu”. Wkład własny do Projektu zapewnia Organizator Zamawiającego – Miasto Poznań. Wartość podpisanej umowy to 220.170,- złotych brutto.

Klikając „Akceptuję cookies”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji w witrynie, analizy korzystania z witryny i pomocy w naszych działaniach marketingowych.

Skip to content