Sukces w Sądzie Okręgowym w sprawie odwołania od decyzji ZE-R MSWiA wydanej na podstawie tzw. „ustawy dezubekizacyjnej”

Sukces w Sądzie Okręgowym w sprawie odwołania od decyzji ZE-R MSWiA wydanej na podstawie tzw. „ustawy dezubekizacyjnej”

W dniu 28 sierpnia 2020 roku Sąd Okręgowy w Warszawie, XIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych wydał wyrok, na mocy którego zmienił zaskarżoną decyzję Dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji i przywrócił odwołującemu się prawo do emerytury w wysokości sprzed 1 października 2017 roku. 

Sąd Okręgowy przychylił się do argumentacji przedstawionej przez Kancelarię stwierdzając m. in. że nie jest dopuszczalne ponowne obniżenie świadczeń na mocy kolejnej regulacji mającej na celu rozliczenie przeszłości poprzez zmianę zasad funkcjonowania systemu emerytalnego dla osób pełniących służbę w czasach PRL. Sąd Okręgowy podkreślił przy tym, że w 2009 roku wprowadzono pierwszą obniżkę świadczeń byłych funkcjonariuszy służb bezpieczeństwa PRL, która została oceniona przez Trybunał Konstytucyjny (wyrok z dnia 24 lutego 2010 roku, sygn. akt: K 6/09 ) za sprawiedliwą i proporcjonalną, a zatem ponowna ingerencja w regulacje dotyczące zabezpieczenia emerytalnego z tej samej przyczyny nie powinna mieć miejsca.

Rozstrzygnięcie Sądu Okręgowego w Warszawie ma istotne znaczenie w sprawach wszystkich odwołań od decyzji o ponownym ustaleniu wysokości świadczeń emerytalnych i rentowych wydanych przez Dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin.

Odwołującego się reprezentowali: adwokat Jan Dudzik oraz aplikant radcowski Dominika Krzysztofik z warszawskiego biura Kancelarii.

Klikając „Akceptuję cookies”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji w witrynie, analizy korzystania z witryny i pomocy w naszych działaniach marketingowych.

Skip to content