Uzyskaliśmy przełomowy wyrok Sądu Administracyjnego dla podmiotów powiązanych

Uzyskaliśmy przełomowy wyrok Sądu Administracyjnego dla podmiotów powiązanych

Dla naszego Klienta, renomowanej wyższej Uczelni publicznej, uzyskaliśmy przełomowy, korzystny wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w zakresie braku istnienia powiązań, w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, pomiędzy Uczelnią a podmiotami przez nią utworzonymi. Orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego stanowi punkt zwrotny we właściwej ocenie relacji zachodzących pomiędzy podmiotami powiązanymi. 

W przedmiotowej sprawie Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał dla Uczelni niekorzystną interpretację indywidulaną, w której uznał, że Uczelnia wyższa, zarówno w odniesieniu do przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych obowiązujących do 31 grudnia 2018 r. jak również obowiązujących od 1 stycznia 2019 r., bierze udział w zarządzeniu i kontroli utworzonych podmiotów oraz wywiera na nie znaczący wpływ.  Powyższe warunki są wystarczające do uznania ich za podmioty powiązane. Tym samym organ podatkowy przyjął, że relacje zachodzące pomiędzy podmiotami publicznymi oraz transakcje przez nie realizowane podlegają tymi samym obostrzeniom jak w przypadku spółek kapitałowych. 

Wskazać należy, że konsekwencją istnienia powiązań między podmiotami jest obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych, która ma potwierdzić, że podmioty stosują rynkowe warunki transakcji i nie wykorzystują powiązań do zmiany poziomu opodatkowania.

W złożonej skardze Kancelaria zwróciła uwagę na funkcjonowanie i specyficzny charakter podmiotów wskazanych w interpretacji oraz podkreśliła intencję ustawodawcy przy wprowadzeniu przepisów dotyczących podmiotów powiązanych.

Wojewódzki Sąd Administracyjny podzielił argumentację przedstawioną przez doradcę podatkowego Iwonę Jacieczko i uchylił wydaną przez organ podatkowy interpretację indywidualną.

Klikając „Akceptuję cookies”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji w witrynie, analizy korzystania z witryny i pomocy w naszych działaniach marketingowych.

Skip to content