Sukces w sprawie karno-gospodarczej prowadzonej przez adwokata Macieja Robaszyńskiego

Sukces w sprawie karno-gospodarczej prowadzonej przez adwokata Macieja Robaszyńskiego

Sąd Rejonowy w Żninie wydał wyrok uniewinniający wobec Klienta Kancelarii oskarżonego o działanie na szkodę wierzyciela, w celu udaremnienia wykonania tytułów wykonawczych na kwotę blisko 350.000,00 zł poprzez wyzbycie się prawa własności nieruchomości na rzecz Spółki prawa handlowego jako wynagrodzenia za nabycie akcji w celu ich dobrowolnego umorzenia.

Zdaniem oskarżyciela publicznego nastąpiło to poprzez zawarcie aktu notarialnego, na mocy którego została podpisana umowa przeniesienia własności nieruchomości. W tym samym akcie notarialnym reprezentowana przez naszego Klienta Spółka nabyła od w/w Spółki prawa handlowego akcje o łącznej wartości blisko 50.000.000,00 zł i to za ustalonym wynagrodzeniem niepieniężnym i żeby umorzyć te akcje.

Obrońcą w opisanej sprawie karno – gospodarczej był adwokat Maciej Robaszyński. W toku procesu mec. Robaszyński wykazał, że nie każda czynność rozporządzająca majątkiem dłużnika w toku egzekucji lub w sytuacji zagrożenia egzekucją, prowadzi do poniesienia odpowiedzialności karnej z art. 300 § 2 k.k..

Klikając „Akceptuję cookies”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji w witrynie, analizy korzystania z witryny i pomocy w naszych działaniach marketingowych.

Skip to content