Prawomocny wyrok w sprawie unieważnienia umowy sprzedaży nieruchomości z pominięciem prawa pierwokupu parku narodowego

Prawomocny wyrok w sprawie unieważnienia umowy sprzedaży nieruchomości z pominięciem prawa pierwokupu parku narodowego

W imieniu naszego klienta – Wielkopolskiego Parku Narodowego – skierowaliśmy pozew o ustalenie nieważności umowy sprzedaży nieruchomości położonej na terenie parku narodowego. W umowie sprzedaży pominięto bowiem ustawowe prawo pierwokupu parku narodowego. W sprawie konieczne było ustalenie czy nieruchomość w całości położona jest w granicach parku oraz na podstawie jakich dokumentów należy określić granice parku narodowego.

Sąd rozpoznający sprawę w całości podzielił prezentowane przez powoda argumenty i w pisemnym uzasadnieniu orzeczenia wskazał m.in., że:

  • park narodowy jest uprawiony do wytoczenia powództwa o unieważnienie umowy sprzedaży nieruchomości z pominięciem prawa pierwokupu parku narodowego;
  • prawo pierwokupu parku narodowego powstaje także wówczas, gdy tylko część nieruchomości położona jest na terenie parku narodowego;
  • granice parku narodowego wynikają wprost z rozporządzenia określającego te granice;
  • granic parku nie mogą określać zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub zaświadczenia gminy o treści planu.

Do tej pory w orzecznictwie nie rozstrzygano o treści prawa pierwokupu parków narodowych w tak szerokim zakresie zagadnień.

Powództwo skierowane zostało do obu stron wadliwej umowy sprzedaży, a w charakterze interwenienta ubocznego wystąpiła gmina, która wydała zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości oraz notariusz sporządzający kwestionowaną umowę. W sprawie nie złożono apelacji.

Park narodowy w sporze sądowym reprezentowała adwokat Aneta Fornalikradca prawny Agata Wencel-Socha.

Klikając „Akceptuję cookies”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji w witrynie, analizy korzystania z witryny i pomocy w naszych działaniach marketingowych.

Skip to content