Szkolenia dla Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu

Szkolenia dla Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu

Od kwietnia 2021 roku przedstawiciele Departamentu Prawa Medycznego i Obsługi Podmiotów Leczniczych w osobach: radcy prawnego Magdaleny Cieślińskiej-Dopierały, radcy prawnego Eweliny Jeglikowskiej, radcy prawnego Anny Piotrowskiej-Musioł, adwokata Michała Górskiego, adwokat Joanny Zielińskiej oraz adwokat Pauliny Kozłowskiej, a także Departamentu Prawa Zamówień Publicznych w osobach: radcy prawnego Wojciecha Piórkowskiego i radcy prawnego Grzegorza Józefiaka, prowadzą szkolenia dla pracowników Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Poznaniu przy ul. Szwajcarskiej 3.

Tematyka szkoleń skupiona jest wokół zmian wprowadzonych w procedurze kontrolnej NFZ czy też zmian w ustawie o prawie zamówień publicznych, jak i niezmiennie budzących zainteresowanie zagadnień m.in. związanych z prowadzeniem i udostępnianiem dokumentacji medycznej, udzielaniem informacji o stanie zdrowia pacjenta i pobieraniem zgody na zabieg, czasem pracy pielęgniarek, czy też zasadami odpowiedzialności personelu medycznego za tzw. błędy medyczne w warunkach pandemii, jak również za naruszenie przez personel medyczny tajemnicy związanej z udzielaniem pacjentom świadczeń zdrowotnych.

Prowadzący szkolenia skupiają się na praktycznych aspektach wskazanych wyżej tematów, w sposób przystępny przedstawiając personelowi medycznemu oraz pracownikom administracyjnym Szpitala zagadnienia prawne istotne dla realizacji przez nich zadań w publicznym podmiocie leczniczym oraz prawidłowości udzielania świadczeń zdrowotnych.

Klikając „Akceptuję cookies”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji w witrynie, analizy korzystania z witryny i pomocy w naszych działaniach marketingowych.

Skip to content