Wykluczenie wykonawcy, który brał udział w przygotowaniu postępowania – wyrok KIO

Wykluczenie wykonawcy, który brał udział w przygotowaniu postępowania – wyrok KIO

Krajowa Izba Odwoławcza wyrokiem z dnia 26 maja 2021 roku w sprawie o sygn. KIO 1183/21 oddaliła odwołanie wykonawcy TPF sp. z o.o., który został wykluczony z postępowania m.in. ze względu na udział w przygotowaniu opisu przedmiotu zamówienia dla inwestycji pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: pn.: Dostosowanie stacji Krzyż do parametrów sieci bazowej TEN-T w ramach projektu pn.: „Prace przygotowawcze dla wybranych projektów”.

Zamawiający uznał, że w stosunku do ww. wykonawcy zaktualizowała się przesłanka, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z którym wyklucza się wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu.

Izba w powyższym orzeczeniu stanęła na stanowisku, że skoro odwołujący w swoim uzasadnieniu wskazał, że takie naruszenie nastąpiło, m.in. to, iż przygotował OPZ, pozwoliło mu złożyć ofertę na bardziej konkurencyjnych warunkach oraz zaproponować elementy ceny oferty, które nie są dostępne dla innych wykonawców, co stanowiło jego wyróżnik.

Zamawiającego PKP PLK SA reprezentował radca prawny Wojciech Piórkowski. 

Klikając „Akceptuję cookies”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji w witrynie, analizy korzystania z witryny i pomocy w naszych działaniach marketingowych.

Skip to content