Szkolimy oskarżycieli publicznych

Szkolimy oskarżycieli publicznych

W dniu 1 października 2020 roku w klimatycznej atmosferze siedziby Wielkopolskiego Parku Narodowego, adwokat Alicja Kociemba oraz adwokat Aneta Fornalik, przeprowadziły szkolenie z Prawa wykroczeń dla pracowników Służby oraz Straży Parku. 

Przyczynkiem do przeprowadzenia szkolenia był fakt, iż Dyrektor Parku Narodowego ma prawo prowadzenia postępowań w sprawach o wykroczenia z zakresu ochrony przyrody oraz udziału w postępowaniach przed sądami powszechnymi w charakterze oskarżyciela publicznego i wnoszenia odwołań od postanowień i orzeczeń tych sądów w sprawach o wykroczenia z zakresu ochrony przyrody. Do wykonywania tych czynności Dyrektor Parku Narodowego może upoważnić funkcjonariusza Straży Parku, którzy upoważnieni są także do prowadzenia postępowań mandatowych. 

Przed nami szkolenia praktyczne dotyczące prowadzenia postępowań wykroczeniowych z zakresu ochrony przyrody.

Klikając „Akceptuję cookies”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji w witrynie, analizy korzystania z witryny i pomocy w naszych działaniach marketingowych.

Skip to content