„Uchwała bez wymaganej większości nie jest aktem władczym i nie podlega kontroli wojewody” – publikacja r. pr. Aleksandry Urbanowskiej-Bohun oraz apl. radc. Angeliki Borowiak w „Dzienniku Gazecie Prawnej”

„Uchwała bez wymaganej większości nie jest aktem władczym i nie podlega kontroli wojewody” – publikacja r. pr. Aleksandry Urbanowskiej-Bohun oraz apl. radc. Angeliki Borowiak w „Dzienniku Gazecie Prawnej”

W dniu 7 kwietnia 2021 roku na łamach „Dziennika Gazety Prawnej” w dodatku – „Samorząd i Administracja” opublikowany został artykuł radcy prawnego Aleksandry Urbanowskiej-Bohun oraz aplikantki radcowskiej Angeliki Borowiak dotyczący podjętej przez Radę Powiatu uchwały, która nie uzyskała większości.  

Artykuł podejmuje ważną dla praktyki kwestię kontroli uchwał przez wojewodów i odpowiada na pytania: 

1) Co w sytuacji, kiedy w danej sprawie mamy do czynienia z uchwałą, która nie uzyskała wystarczającej liczby wymaganych ustawą głosów „za” i nie miała materialnej postaci ? 

2) Czy wobec niej organ nadzoru również może orzec o nieważności ? 

Mimo że odpowiedź na ww. pytania, mając na uwadze ustawę o samorządzie powiatowym, nie powinna budzić wątpliwości, to jednak w praktyce okazuje się, że sprawa nie jest tak oczywista, a organy nadzoru dokonują interpretacji przepisów w sposób całkowicie odmienny.

Pełna treść artykułu znajduje się w „Dzienniku Gazecie Prawnej”.

Zapraszamy do lektury !

7

Klikając „Akceptuję cookies”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji w witrynie, analizy korzystania z witryny i pomocy w naszych działaniach marketingowych.

Skip to content