Uczestniczyliśmy w Międzynarodowym Kongresie Mediacji w Krakowie

Uczestniczyliśmy w Międzynarodowym Kongresie Mediacji w Krakowie

W dniach 11-12 września 2019 r. w budynku Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego odbył się Międzynarodowy Kongres Mediacji 2019 organizowany przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Krakowie w partnerstwie m. in. Krajową Izbą Radców Prawnych, Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie i Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie.

W Kongresie aktywnie uczestniczyły radca prawny Aleksandra Urbanowska-Bohun oraz adwokat Aneta Fornalik zajmujące się w Kancelarii obsługą jednostek sektora finansów publicznych, w tym prowadzeniem sporów cywilnych z udziałem takich podmiotów oraz reprezentowaniem Klientów Kancelarii w postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych. Interesujący był więc dla nich fakt, że wiele spośród dyskusji w ramach Kongresu dotyczyło mediacji z udziałem podmiotów publicznych, a także to, że drugi dzień Kongresu poświęcony był w całości mediacji administracyjnej – stosunkowo nowej instytucji w prawie polskim, wprowadzonej nowelizacją Kodeksu postępowania administracyjnego obowiązującą od dnia 1 czerwca 2017 r.

Międzynarodowy Kongres Mediacji był zatem doskonałą okazją do wysłuchania doświadczonych mediatorów cywilnych i gospodarczych, sędziów sądów powszechnych i administracyjnych oraz przedstawicieli organów administracji publicznej, w tym autorów zmian legislacyjnych dotyczących mediacji administracyjnej. Niezwykle inspirujące były omawiane przez nich przykłady prowadzonych mediacji w postępowaniach administracyjnych, w których w swojej codziennej praktyce doradzają Klientom Kancelarii mec. Urbanowska-Bohun i mec. Fornalik. Szczególnie interesujące okazały się tu przykłady możliwości mediacji w sporach przestrzennych oraz przykłady mediacji w niemieckim postępowaniu przed sądem administracyjnym. Co również istotne, podczas drugiego dnia Kongresu jedna z prelegentek omawiała kwestię możliwości skarżenia rozstrzygnięcia organu administracji będącego w sporze ze stroną postępowania administracyjnego odmawiającego udziału w mediacji na przykładzie orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego w precedensowej sprawie prowadzonej dla Klienta Kancelarii przez mec. Urbanowską-Bohun.

W tegorocznej edycji Europejskiego Kongresu Samorządów wzięli udział m. in. Prezes KRRP Maciej Bobrowicz, Prezes Centrum Mediacji KPP Lewiatan Roman Rewald, mediator Centrum Mediacyjnego NRA dr Małgorzata Kożuch, Prezes Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa Mariusz Haładyj czy Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Adam Abramowicz.

Tegoroczny Kongres był doskonałą okazją do utwierdzenia się w przekonaniu, że mediacja jest celowym i skutecznym sposobem rozwiązywania sporów, był inspiracją do licznych przemyśleń na temat przesłanek, jakimi należy się kierować uczestnicząc w mediacjach z udziałem podmiotów publicznych i zachęcając klientów do zawierania ugód i przygotowując ich treść, a także umożliwił krytyczne refleksje odnośnie możliwości mediowania w postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych.

Dziękujemy wszystkim Uczestnikom za inspirujące wystąpienia i rozmowy. 

Klikając „Akceptuję cookies”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji w witrynie, analizy korzystania z witryny i pomocy w naszych działaniach marketingowych.

Skip to content