Umowa kredytu denominowanego PKO BP S.A. nieważna – korzystny wyrok w sprawie prowadzonej przez radcę prawnego Renatę Kawulę i radcę prawnego Michała Twardowskiego

Umowa kredytu denominowanego PKO BP S.A. nieważna – korzystny wyrok w sprawie prowadzonej przez radcę prawnego Renatę Kawulę i radcę prawnego Michała Twardowskiego

W dniu 3 października 2023 roku Sąd Okręgowy w Poznaniu wydał na posiedzeniu niejawnym wyrok ustalający, że umowa kredytu mieszkaniowego Własny Kąt Hipoteczny zawarta przez naszego Klienta jest nieważna.

W związku z tym rozstrzygnięciem, Sąd zasądził na rzecz Klienta zwrot spłaconych rat oraz innych kosztów związanych z kredytem – w kwocie przeszło 600.000 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi co do części kwot od daty doręczenia bankowi odpisu pozwu oraz w pozostałym zakresie od dat doręczeń kolejnych dwóch pism rozszerzających żądanie zapłaty zgodnie z narastającymi spłatami.

Pozwem –  w imieniu Klienta – domagaliśmy się w pierwszej kolejności stwierdzenia, że umowa kredytu jest nieważna oraz zwrotu ogółu spłat, a ewentualnie również tzw. odfrankowienia umowy. Mimo nieuwzględnienia przez Sąd Okręgowy żądania ewentualnego pozwu i jego oddalenia, koszty postępowania zostały w całości zasądzone od banku na rzecz kredytobiorcy.

W ramach procesu bank PKO BP S.A. bronił się zarzutem, że kapitał kredytu został Klientowi wypłacony po indywidualnie wynegocjowanym kursie kupna CHF, jako że odbiegał on minimalnie na jego korzyść niż ogólny kurs obowiązujący w banku w dniu wypłaty. Nie przedstawił on jednak żadnej umowy czy dyspozycji podpisanej przez Klienta potwierdzającej indywidualne ustalenie tego kursu. Dodatkowo, z zeznań pracownika banku wynikało, że drobna zmiana kursu wypłaty mogła wynikać z chęci udzielenia kredytobiorcy „bonusu” z uwagi na wysoki kapitał kredytu, o czym mógł on nawet nie być powiadomiony.

Ponadto, bank wskazywał, że zgodnie z wzorcem umowy kredytu, kredytobiorcy od samego początku przysługiwało prawo do spłaty rat bezpośrednio w walucie obcej, po założeniu rachunku walutowego w banku, co miałoby eliminować problem niedozwolonych postanowień odsyłających do tabel kursowych banku. Klient przez cały czas obowiązywania umowy dokonywał jednak spłat z rachunku złotowego, a jego raty ulegały każdorazowo przeliczeniom według kursów ustalanych dowolnie przez bank.

Wskazana argumentacja nie odniosła zamierzonego przez bank skutku, czego dowodem jest kolejny już korzystny wyrok uzyskany dla Klienta naszej Kancelarii. Wyrok nie jest prawomocny, a bankowi przysługuje prawo do wniesienia od niego apelacji.

Sprawę w Kancelarii prowadzi radca prawny Renata Kawularadca prawny Michał Twardowski.

Więcej o naszym projekcie Kredyty frankowe pod linkiem: https://sowislo.com.pl/nasze-projekty/chf-2/chf/

Klikając „Akceptuję cookies”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji w witrynie, analizy korzystania z witryny i pomocy w naszych działaniach marketingowych.

Skip to content